Hvilket materiale skal I bruge til at lave jeres oplæg?

I skal opstille, dokumentere og diskutere vigtige faglige problemstillinger i jeres emne på grundlag af tre slags materiale:

1. Det udleverede prøvemateriale, som I fik, da I trak jeres emne
2. Materiale fra undervisningen

Derudover må I godt inddrage lidt supplerende materiale fundet i forberedelsestiden. Men det er ikke noget krav. Det er det udleverede prøvemateriale og jeres tekster fra undervisningen, som er det centrale.


Spørgsmål og svar om materialet

Skal I bruge alle ting i det udleverede prøvemateriale?
Ikke nødvendigvis. Det er jeres problemstillinger, der afgør, hvad I kan bruge af det udleverede materiale, og hvordan I kan bruge det. Men hvis der er dele af det udleverede materiale, I ikke bruger, er det meget sandsynligt, at I vil blive spurgt om, hvorfor I ikke gør det, og så skal I i hvert fald have et fornuftigt svar parat.

Som udgangspunkt vil det nok være en god ide at bruge alt eller i hvert fald det meste af det udleverede prøvemateriale. Synes I ikke, I kan bruge så meget af det til jeres problemstillinger, så tyder det på, at I bør tænke jeres problemstillinger igennem igen og opstille nogle andre eller nogle flere problemstillinger, så I kan få eksamensmaterialet brugt på en fornuftig måde.


Skal vi absolut finde ekstra materiale under forberedelsen?
Nej. Det er ikke noget krav. I skal først og fremmest koncentrere jer om at bruge det udleverede prøvemateriale og jeres tekster om emnet fra undervisningen.

Men hvis I f.eks. har trukket emnet ’Korstog’ og har fundet en rigtig god kilde om korstogene i en bog eller på nettet, som supplerer de ting, I har fra prøvematerialet og fra undervisningen, så må I gerne inddrage den. Det må bare ikke være sådan, at I glemmer det væsentlige – først og fremmest prøvematerialet og derefter materialet fra undervisningen – og så i stedet taler om alle mulige andre ting, I har fundet frem. Så bliver I straffet. Men hvis I gør det, I skal, og derudover også har overskud til at inddrage noget supplerende materiale, så er det bestemt fint.


Skal I bruge alt, hvad I har læst om emnet i undervisningen i jeres fremlæggelse?
Naturligvis ikke. Det er der heller ikke tid til. Jeres fremlæggelse varer kun ca. 10 minutter, og I skal også nå at forholde jer mange andre ting, bl.a. i det udleverede prøvemateriale.

Men I bør i et vist omfang inddrage ting fra undervisningen, som kan være relevante for at besvare jeres problemstillinger.

Hvis I til eksamen har trukket et emne med overskriften ’Imperialismen’ og jeres eksamenssæt især handler om udnyttelsen af Congo, så vil det f.eks. være oplagt at inddrage noget viden om, hvad imperialismen generelt var fra jeres undervisningstekster.

I kan også inddrage viden fra undervisningen ved at referere til kilder, film eller andre ting, I har arbejdet med, da I havde om emnet.

Er I i gang med at diskutere en kilde i det udleverede prøvemateriale, kan I f.eks. sige: ”Det kan man også se i Den amerikanske uafhængighedserklæring fra 1776, som vi læste i forbindelse med undervisningen. I den står der, at...” Når I så lige har sagt et par sætninger om uafhængighedserklæringen, vender I tilbage til analysen af kilden fra det udleverede prøvemateriale.

På den måde viser I, at I er i stand til at trække på relevant viden og relevant materiale fra historieundervisningen. Og det skal I gøre.

Er der meget oplagte ting fra undervisningen, som I ikke inddrager, kan det godt være, det udløser et spørgsmål i diskussionen efter jeres fremlæggelse. Det er ikke sikkert. Men det er en mulighed. Og så er det en god ide, at I har styr på, hvad det er, I har haft om emnet i undervisningen.