Fortid, nutid og fremtid

Hvis det er muligt for jer at trække tråde mellem det historiske emne, I har arbejdet med, og nutiden, så prøv at gøre det.

I kan måske bruge noget af materialet til at drage sammenligninger mellem fortiden og nutiden. Det kan også dreje sig om at diskutere, hvordan forskellige politikere og historikere i nutiden prøver at fortolke fortiden på en bestemt måde for at fremme deres egne interesser.

Den måde, vi stiller spørgsmål til og fortolker fortiden på, hænger ofte sammen med, hvordan vi forstår vores nutid, og med hvilken fremtid vi ønsker os.

Når flere og flere historikere i dag er begyndt at interessere sig for, hvilken betydning klimaforandringer har haft for menneskers liv i fortiden, så hænger det sammen med, at de samme historikere opfatter klimaforandringer som et af nutidens vigtigste problemer. Og bag det hele ligger en forestilling om, at vi ved at forstå de historiske klimaforandringer kan blive bedre til at håndtere fremtidens klimaforandringer.

Vi har en tendens til at fortolke fortiden ud fra, hvordan vi fortolker os selv og vores verden i nutiden, og ud fra hvad vi mener vil fremme vores muligheder for at skabe den fremtid, vi ønsker os.

De ting, der er fokus på i nutiden, bliver derfor ofte ting, som historikere fokuserer på, når de undersøger fortiden.

At emner som indvandringens historie og kulturmødet mellem islam og vesten er blevet populære de seneste årtier er således ikke tilfældigt.

Som I kan se af de officielle faglige mål for historie i gymnasiet, er evnen til at formulere historiske problemstillinger og relatere dem til vores egen tid noget af det, I skal bedømmes på.

Det er ikke det vigtigste. Det vigtigste er stadig, hvordan I forklarer og diskuterer de ting i fortiden, I skal undersøge. Så forbindelsen fortid-nutid-fremtid skal ikke nødvendigvis være noget, der tager meget af jeres tid i fremlæggelsen. Men det er et element, som I gerne må prøve at inddrage i jeres fremlæggelse, hvis I har mulighed for det.