Brug tiden fornuftigt

Du har 24 timer til at forberede dig på eksamen. Brug dem fornuftigt.

Lad være med at planlægge andre ting den dag. Og undgå overspringshandlinger (Facebook, oprydning m.m.). Koncentrer dig om det, der betyder noget her og nu: din historieeksamen.

Når du arbejder koncentreret og uden afbrydelser i et stykke tid, kan du være heldig at komme i en flow-tilstand, hvor det hele bare kører for dig. Hvor du arbejder uden at tænke over tiden, og uden at dine tanker flyver i alle mulige andre retninger end det historiske. Og så kan du nå at få lavet meget i løbet af et døgn.

Du skal naturligvis have mad, og du skal have en god nattesøvn, men derudover skal du helst ikke lave andet.

En elev, der sjusker med sin tid, arbejder måske i alt 8 timer med sin eksamen. En anden elev arbejder koncentreret og forbereder sig i 15 timer.

Hvem har mon bedst chancer for at klare sig godt til eksamen?