Supplerende materiale

Tidligere skulle man ved en historieeksamen finde supplerende materiale i forberedelsestiden. Det var et krav. Det er det ikke mere.

Der er intet krav om, at I skal finde supplerende materiale i forberedelsestiden.

Har I tid og overskud til det, og kan I finde godt og relevant supplerende materiale, så må I gerne gøre det, og det vil sandsynligvis tælle på plussiden ved bedømmelsen. Det må bare ikke gå ud over det væsentlige: at I har styr på prøvematerialet og materialet fra jeres undervisning.


Hvad kan supplerende materiale være?
Det kan være de samme typer af materiale, som I kan komme ud for at få I jeres prøvemateriale:

• historiske kilder
• uddrag af historiske fremstillinger (dvs. tekster af historikere, der fortæller om emnet)
• synspunktmateriale, hvor en historiker eller måske en politiker argumenterer for en bestemt fortolkning af fortidige begivenheder
• billeder
• tabeller og andre slags statistik

Principielt kan det også være elektronisk materiale, f.eks.:

• internetsider
• film- og lydklip

Har I trukket et emne, der hedder Danmarks besættelse 1940-45, og har I en problemstilling der handler om, hvordan besættelsen bruges politisk i dag, så kunne det godt være relevant at finde et filmklip med tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussen fra partiet Venstre, der taler om besættelsen og bruger den til at retfærdiggøre Danmarks deltagelse i Irakkrigen.

Så elektronisk supplerende materiale er en mulighed ved nogle nyere emner. Men det kræver, at I medbringer jeres egen bærbare computer til eksamen, hvor materialet ligger parat, og I skal tænke grundigt over, hvordan I kan inddrage materialet, hvis det er elektronisk. I har i omegnen af 10 minutter til jeres fremlæggelse – det er ikke meget – så der er ikke tid til at afspille flere minutters filmklip. Slet ikke, hvis I også lige skal bruge et minut på at finde det frem og afspille det.

Medbringer I supplerende materiale, som I selv har fundet i forberedelsestiden, vil det derfor som regel være i form at tekst eller billeder fra en bog eller fra nettet.

Og igen: Det er ikke noget krav, at I skal finde ekstra materiale i forberedelsestiden, så tænk først og fremmest på, at I skal vise, I har styr på det udleverede eksamenssæt og den grundlæggende viden om emnet fra undervisningen.


Et par eksempler på supplerende materiale
Supplerende materiale kan f.eks. være en kilde, som supplerer de ting, I har fået udleveret i forberedelsestiden eller i forbindelse med undervisningen.

Har I trukket emnet ’Hekseprocesser’, så er der sikkert nogle kilder om hekseprocesser i jeres materiale. Koncentrér jer først og fremmest om dem. Men måske falder I i en bog eller på nettet over en kilde fra en anden hekseproces, som I mener, det vil være godt kort at inddrage ved fremlæggelsen. Så kan I printe den ud og tage den med.

Supplerende materiale behøver ikke være en kilde. Det kan også være en tekst eller en historiebog, som vurderer og forklarer et fænomen anderledes end de tekster, I har fået i prøvematerialet og i undervisningen.

Hvis vi holder fast i emnet ’Hekseprocesser’, så bliver der sandsynligvis i jeres materiale fra undervisningen og i prøvematerialet givet nogle forklaringer på, hvorfor hekseprocesserne fandt sted. Men hvis I i forberedelsestiden falder over en bog eller en tekst af en historiker, som kommer med andre forklaringer, så kan I godt tage den med og f.eks. sige, at tekst dét og dét fra prøvematerialet og undervisningen forklarer hekseprocesserne således, ”men i forberedelsestiden har jeg fundet en artikel af den danske historiker og hekseforsker Louise Nyholm Kallestrup fra Syddansk Universitet med titlen ’Hekseprocesserne i Danmark i et nyt lys’, som peger på, at forklaringen i stedet er…”.

Det vil også være en fornuftig måde at inddrage supplerende stof på.

Husk dog igen at det supplerende materiale skal være vigtigt og relevant. Hvis det bare siger det samme, som de ting, I allerede har i prøvematerialet, så er det sandsynligvis spild af tid. (Medmindre jeres pointe er at vise, at eksemplet i prøvematerialet er typisk, at der kan findes lignende begivenheder.)

Og pas på! At finde supplerende materiale kan godt være en tidsrøver.

Det vigtigste er, at I har styr på jeres emne og det udleverede prøvemateriale, og at I har forberedt en god fremlæggelse.

Har I tid til det, kan I derefter finde en lille smule relevant ekstra materiale.

Men I behøver altså ikke gøre det, og I må ikke bruge så meget tid på det, at det går ud over de andre ting, I skal nå at lave.