Om arbejdet i forberedelsestiden

Hvordan skal du arbejde i forberedelsestiden? Hvad skal du gøre?

Ja, du skal først og fremmest arbejde med materialet, sådan som du nu selv finder det bedst. Vi har alle forskellige måder at gøre tingene på.

Men en oplagt måde at arbejde med forberedelsen på kunne være at du:

• Starter med at læse det udleverede prøvemateriale grundigt igennem. Det er det første, du gør, efter du er kommet hjem fra trækningen.

• Mens du læser prøvematerialet igennem, tænker du over og laver notater om, hvad det er for problemstillinger, materialet kan bruges til at belyse.

• Derefter læser du de relevante dele af det materiale, du har haft om emnet i undervisningen, igennem. Imens tænker du over og noterer ned, hvad der er vigtigt, og hvad der kan bruges i forhold til emnet og det udleverede prøvemateriale.

• Søg gerne ekstra baggrundsviden om emnet på nettet. Falder du i den forbindelse over interessante ting, f.eks. kilder, der kan fungere som supplerende materiale, så husk at gemme dem.

• Vend tilbage til prøvematerialet og arbejd dybere med det ud fra den større viden om emnet, du nu har. Efter at du har arbejdet nogle timer med dit emne, kan du helt sikkert se og forstå flere ting ved prøvematerialet.

• Begynd arbejdet med at skrive ned, hvad du vil fokusere på i din fremlæggelse og hvordan den skal struktureres. Din opgave ved fremlæggelsen er, at du skal opstille, analysere og diskutere en eller flere vigtige faglige problemstillinger i materialet. Det udleverede prøvemateriale er centralt for dit arbejde. Det er det, du skal tage udgangspunkt i. Men husk at du også skal inddrage viden, begreber eller tekster fra undervisningen i det, du siger. Du skal kunne forbinde temaerne i prøvematerialet men det, du har lært om emnet i undervisningen. Husk også at du skal demonstrere lidt kildekritisk sans, og at du endelig gerne må prøve at trække nogle tråde mellem fortiden og nutiden, hvis emnet og materialet egner sig til det.

• Herefter vil der sikkert være en fase, hvor du springer lidt frem og tilbage mellem punkterne og gør flere ting på samme tid, mens du arbejder dig dybere og dybere ind i materialet, og kommer tættere og tættere på at formulere, hvad du har tænkt dig at sige til din fremlæggelse ved eksamen.

• Lav til sidst den endelige forberedelse af din fremlæggelse. Skriv dit talepapir og lav en disposition for din fremlæggelse, eller en lille oversigt over dine problemstillinger, som du kan give til lærer og censor. Det er ikke noget, du behøver, men det er en god ide. Du må også gerne lave noget, som ligner en minisynopsis med de spørgsmål til materialet, du har opstillet og stikord til dine svar, lidt som i AT.

• Hold dit oplæg og sørg for, at det passer med den tid, det bør tage: ca. 10 minutter.

• Har du et kvalificeret publikum, du kan holde fremlæggelsen for (fx far, mor eller en storesøster, som studerer), så bør du gøre det. Det hjælper altid at have holdt fremlæggelsen et par gange for et publikum, hvis du ellers har tid til det. Så vil du føle dig meget mere sikker ved eksamen. Måske får du også kommentarer, der gør, at du kan justere dit oplæg, så det bliver endnu bedre.

• Saml det materiale, du skal have med til eksaminationen, så du har styr på det hele. Sørg for at have printet dit talepapir og alle relevante noter ud. Hvis du har fundet noget supplerende materiale, f.eks. en kilde, som du vil give til lærer og censor under eksaminationen, skal du også huske at printe det ud i flere eksemplarer.

Herefter er det bare at glæde sig til eksaminationen!