Må I kun lave problemstillingerne ud fra det udleverede prøvemateriale?

Her kommer et par spørgsmål og svar, som måske kan præcisere, hvad det er, I skal gøre, når I opstiller problemstillingerne.

"Fint med de lange forklaringer, men bare for at være helt sikker: De spørgsmål jeg skal opstille til eksamen, skal de være lavet udelukkende ud fra det materiale, jeg trækker, eller må de også være lavet ud fra materiale, vi har gennemgået i klassen (eller materiale jeg selv finder)?"

1. Du skal først og fremmest tage udgangspunkt i det materiale, du får udleveret ved trækningen.

Læs det grundigt igennem og tænk over, hvilke interessante og vigtige problemstillinger indenfor emnet, som materialet kan bruges til at belyse.

Ofte vil det være nogle af de samme problemstillinger, som vi snakkede om, da vi arbejdede med materialet i timerne. Det er helt naturligt, og du skal endelig genbruge problemstillinger og andre ting fra undervisningen, hvis du kan.

Men tag dit afsæt i det udleverede materiale, når du opstiller dine problemstillinger.

2. Måske finder du en lille smule supplerede materiale, som du kan inddrage i din besvarelse af problemstillingerne (men det er som nævnt ikke noget krav).

3. Og endelig inddrager du efter behov relevante dele af det materiale, du har haft i undervisningen. Under punkt 1 og 2 trækker du naturligvis på viden om emnet, begreber m.v. fra undervisningen, men det er først efter du har opstillet dine problemstillinger på baggrund af det udleverede materiale, at du kommer til materialet fra undervisningen.

Så dine problemstillinger vil først og fremmest blive lavet på grundlag af materialet, du trækker. Men herefter skal du kunne inddrage de relevante ting, du har lært i undervisningen.


"Må jeg slet ikke lave problemstillinger om emnet, der ikke udspringer af prøvematerialet?"

Det udleverede prøvemateriale er stort, så du får nok rigeligt travlt med bare at bruge de relevante dele af det i løbet af dine 10 minutters fremlæggelse, men er der spørgsmål i forbindelse med emnet, som vi har berørt i undervisningen, og som du mener, det er vigtigt at få med, også selvom de måske ikke direkte udspringer af prøvematerialet, så kan du, hvis du har tid, naturligvis også behandle dem.

På samme måde, som du jo gerne må inddrage kilder, du har læst i forbindelse med undervisningen i din besvarelse af alle dine problemstillinger. Ja, ofte vil du ikke kunne give et ordentligt svar uden at inddrage vigtige kilder, vi har talt om i undervisningen.

Du kan evt. markere, at du går over til at diskutere spørgsmål, som ligger lidt udenfor prøvematerialet, ved at sige noget i retning af:

"Jeg har nu, på baggrund af de relevante tekster i det udleverede prøvemateriale besvaret de vigtigste af de problemstillinger, jeg har opstillet. Men jeg mener, der også er nogle andre vigtige spørgsmål, som man bør diskutere i forbindelse med emnet, og det vil jeg lige kort gøre her til sidst i min fremlæggelse. Det vil ske på baggrund af materiale, vi har gennemgået i vores undervisning."

Og herefter kan du så kort behandle de spørgsmål og vinkler fra undervisningen, som du også gerne vil have med.

Men inden du gør det, skal du altså sørge for, at du har behandlet prøvematerialet og de problemstillinger, du har rejst på baggrund af prøvematerialet, ordentligt. Du må ikke bare springe hurtigt hen over det udleverede materiale og så gå i gang med at fortælle en masse om ting fra undervisningen.

Lærer og censor forventer, at du er i stand til at trække på viden og materiale fra undervisningen. Det skal du gøre. Men det er det udleverede prøvemateriale, du i første omgang skal tage afsæt i, når du formulerer dine problemstillinger.