Problemstillinger

Opgaven til jer lyder, at I skal opstille, dokumentere og diskutere vigtige faglige problemstillinger i materialet.

Hvilke historiske problemstillinger, I kan opstille, afhænger af, hvad det er for et emne, I trækker, og af hvilke tekster der indgår i prøvematerialet.

Nogle dele af prøvematerialet lægger måske op til, at I skal beskrive, hvordan det var med et bestemt fænomen i en bestemt historisk epoke. Andre dele af sættet lægger op til, at I skal fokusere på, hvordan fænomenet har ændret sig gennem tiden. Og atter andre andre dele af prøvesættet lægger måske op til, at I skal diskutere forskellige fortolkninger af fortiden eller trække tråde mellem de historiske forhold og nutiden.

Det er svært på forhånd at sige noget fornuftigt om, hvilke problemstillinger I vil skulle opstille i forbindelse med jeres eksamen.

Kig på materialet og tænk selv!

Og tænk på AT.

I skal ganske vist ikke lave en synopsis til en historieeksamen, men den del af AT, der handler om, at I skal opstille en række vigtige spørgsmål (problemstillinger) til et emne, komme med nogle præcise svar på spørgsmålene, dokumentere jeres svar med henvisinger til jeres materiale, og gøre jer nogle overvejelser om den metode, I har brugt for at nå frem til svarene (i jeres tilfælde kildearbejde og kildekritik), ja den del af AT ligner det, man også skal gøre ved en historieeksamen.