Typiske historiske problemstillinger

Her kommer nogle eksempler på grundlæggende spørgsmål, som historikere ofte stiller. Typiske historiske problemstillinger, kunne man kalde dem.

Problemstillingerne er så generelle, at de nok ikke direkte vil kunne bruges af jer. Men de kan måske alligevel give jer ideer til, hvilke typer af konkrete spørgsmål, I kan stille til jeres materiale:

• Hvad skete der?

• Hvorfor skete det?

• Hvad var konteksten? I hvilken ramme, under hvilke omstændigheder, skete det?

• Kunne der være sket noget andet? Kunne det være gået anderledes? (kontrafaktisk historie kalder man den slags spørgsmål)

• Hvilken betydning havde det dengang?

• Hvilke forskellige holdninger havde man til det dengang?

• Betyder det stadig noget for os i dag? Hvorfor? Hvorfor ikke?

• Hvilken betydning har det for os i dag?

• Hvilke forskellige holdninger findes der til det i dag?

• Forklarer og fortolker historikerne det i dag på forskellige måder?