Hvor mange problemstillinger skal I lave?

Det kan man ikke give noget præcist svar på. Det afhænger af emnet og prøvematerialet.

Ved nogle prøvesæt vil det måske være oplagt at bruge kræfterne på at fokusere på 1-2 overordnede problemstillinger, ved andre emner og prøvesæt vil det være oplagt at have lidt flere.

Men husk at jeres tid er kort. Prøvematerialet vil ofte give mulighed for at rejse flere problemstillinger, end I har tid til at behandle på de ca. 10 minutter, jeres fremlæggelse varer.

I de tilfælde må I prioritere. Hvad er de vigtigste problemstillinger at fokusere på?

I kan ikke behandle alle indgangsvinkler, gennemgå alle tekster og få alle detaljer med på 10 minutter.

Fokuser på det vigtigste og begrund jeres valg.


Skal man lave en problemformulering ligesom i AT?

Nej. Det er ikke som i AT, hvor der skal være en overordnet problemformulering og en række underspørgsmål (problemstillinger). I historie hedder det bare, at du skal "opstille, dokumentere og diskutere en eller flere faglige problemstillinger".

Hvis du synes, det er oplagt at gøre det på samme måde som ved AT med det emne og det materiale, du trækker, så er det helt OK, du bliver ikke kritiseret for at gøre det, men ofte vil det være nemmere bare at lave en række sideordnede spørgsmål (problemstillinger). Og det er altså også bare det, der kræves ved en historieeksamen.