Fremlæggelsens form

Fremlæggelsens indhold drejer sig om, hvad I siger. Fremlæggelsens form handler om, hvordan I siger det.

Hvad skal I tænke på, når det gælder fremlæggelsens form?

Her kommer en lille samling råd:

• Det er vigtigt, at I ikke bare leverer en ustruktureret dynge af fakta. Der skal være en rød tråd, en klar struktur i jeres fremlæggelse. I skal lave en disposition, der kan sikre, at tingene bliver sagt i en fornuftig rækkefølge.

• Heldigvis har I jeres problemstillinger, som I skal fremlægge og diskutere. Brug dem til at give jeres fremlæggelse struktur. De inddeler jo faktisk det, I skal sige, i små afdelinger, ’kapitler’.

• Når I skal i gang med at svare på et spørgsmål eller en problemstilling, så husk at sige højt, hvad det er for et spørgsmål, I skal til at svare på. Så ved lærer og censor, hvad der skal ske.

• I kan også give lærer og censor indtryk af, at oplægget er velstruktureret ved undervejs i fremlæggelsen at komme med andre bemærkninger, som forklarer, hvad I er i gang med at gøre eller skal til at gøre. Det kan ske med formuleringer som:

– ”Først vil jeg..., og derefter vil jeg gå videre til at behandle spørgsmålet om...”
– ”Og nu, efter at jeg har svaret på spørgsmålet om, hvorfor..., vil jeg...”
– ”Til sidst vil jeg gerne runde af med at sammenfatte mit svar på den overordnede problemstilling...”

Ved at indvæve den slags korte regibemærkninger i jeres fremlæggelse, kommer det til at virke som om, I har overblik over tingene.

• I kan eventuelt vælge at uddele jeres talepapir, en disposition for fremlæggelsen eller en liste med jeres problemstillinger til lærer og censor ved starten på eksaminationen. Så kan de sidde og følge med på arket, hvis de taber tråden, og så vil de lettere komme til at opleve, at der er en fornuftig struktur i det, I siger.

• Undgå at bruge sætninger med skriftsprog, når I laver jeres fremlæggelse. Tal klart og naturligt.

• I må dog gerne bruge nogle af de lidt tunge faglige begreber: enevælde, feudalsamfund, subsistensøkonomi, klassestruktur o.lign. Så tror lærer og censor, at I er kloge. Rigtig brug af faglige begreber giver bonus.

• Det er vigtigt at komme med præcise oplysninger og detaljer i fremlæggelsen (citér fx gerne centrale steder i det udleverede eksamensmateriale, når du fortæller om det), men der må ikke være så mange, at jeres problemstillinger og konklusioner drukner i en opremsning af mindre vigtige eller måske ligefrem ligegyldige oplysninger.

• Lav gerne små delkonklusioner undervejs, hvor I kort opsummerer, hvad I er kommet frem til i forhold til en problemstilling, inden I går videre til den næste.

• Og lav gerne en ordentlig afslutning, f.eks. en lille sammenfatning af jeres vigtigste pointer.


Det var en samling blandede råd om fremlæggelsens form. Der er mere om fremlæggelsens form på andre sider.

Se f.eks. svaret på spørgsmålet om, hvorvidt I må bruge PowerPoint til jeres fremlæggelse, og bemærkningerne om dokumentation og præcision på siden med praktiske spørgsmål om eksaminationen.

Og se også siden med gode råd om optræden under eksaminationen.