Andre råd om fremlæggelsen


Udlever en oversigt over fremlæggelsen til lærer og censor
Som flere gange skrevet: Det er en god ide at lave en disposition for fremlæggelsen, en liste med jeres problemstillinger eller en slags minisynopsis med jeres opstillede spørgsmål til materialet og eventuelt også nogle stikord til jeres svar, som I kan udlevere til lærer og censor. I skal ikke lave en kæmpe AT-synopsis, men en side eller to, som I kan udlevere ved eksaminationens start, vil være en god ting. Så kan lærer og censor sidde og følge med på arket, hvis de taber tråden, og så vil de lettere komme til at opleve, at der er en fornuftig struktur i det, I siger.


Hav styr på varigheden af jeres oplæg
Hvis ikke I er ved at nærme jer en afslutning af jeres oplæg efter 10 minutter, vil I blive bedt om at stoppe, så der bliver tid til den uddybende samtale. Når I øver jer på jeres fremlæggelse derhjemme, så tag tid og sørg for, at fremlæggelsen passer nogenlunde med tiden. Så er I sikre på, at I når at få sagt alt det, I har tænkt jer.


Dokumentation er godt
Når I fremlægger jeres problemstillinger og forklarer, hvad I er nået frem til, så forsøg at argumentere på en veldokumenteret måde. Jo bedre I er til at dokumentere og underbygge jeres udsagn, jo mere overbevisende virker I.

Og hvordan gør I så det? Ja, det gør I ved at dykke ned i jeres materiale og uddrage relevante fakta, der underbygger det, I siger. Tal fra tabeller, citater fra kilder, historiske fakta fra historiebøger.

Siger I f.eks.: ”Columbus havde i begyndelsen et meget positivt syn på de indfødte”, så kan det sagtens være rigtigt, men strengt taget er det bare et postulat. I har ikke dokumenteret, at det er rigtigt.

Men hvis I efter sætningen, siger noget i retning af: ”I sin skibsjournal fra rejsen i 1492 skriver Columbus f.eks., at de indfødte...” [og så kommer der er kort citat, hvor han udtrykker sig positivt om de indfødte], ja så har I underbygget jeres påstand med noget dokumentation og vist – eller i det mindste sandsynliggjort – at jeres indledende sætning er rigtig.

Prøv på den måde at underbygge jeres påstande med dokumentation under fremlæggelsen.


Præcision er godt
Med til at få jer til at lyde overbevisende er også, at I udtrykker jer præcist.

I stedet for f.eks. at sige: "Ham der munken sagde noget med, at...” [og så kommer en upræcis gengivelse af, hvad han sagde]., så prøv at se, om I ikke kan sige noget i retning af: ”Bernard af Clairvaux, der var munk og en fremtrædende repræsentant for Cistercienserordenen, skrev i et brev fra 1140, at...” [og så kommer en præcis gengivelse af, hvad han sagde].

Det er ikke nemt at være så præcis, men prøv!