Gode råd om din optræden under eksaminationen

• Det er OK at være nervøs – men prøv alligevel at tage det roligt. Tag en dyb indånding og forsøg at koncentrere dig om det, du skal sige. Prøv at fokusere på emnet i stedet for på situationen. Det skal nok gå godt.

• Spild ikke energi på at spekulere over, hvad din lærer og censor tænker om det, du siger. Tænk på emnet. Du kan alligevel ikke aflæse, hvad vi tænker ud fra vores ansigtsmimik.

• Og husk: Din lærer og censor vil dig det faktisk godt. Vi er ikke ude på at få dig på glatis. Vi håber, du klarer dig godt.

• Når lærer og censor stiller dig spørgsmål er det naturligvis for at teste din viden. Men ofte er det også for at hjælpe dig til at sige mere og dermed klare dig bedre ved din eksamen.

• Det er helt i orden at holde en lille pause for at tænke sig om, når man har fået et spørgsmål. Bare du ikke er tavs i så lang tid, at det begynder at virke mærkeligt.

• Det er naturligvis også OK at bede om at få gentaget et spørgsmål, hvis man er i tvivl om, hvad læreren mener med det. Og der er ingen garanti for, at lærer og censor altid stiller fornuftige spørgsmål, så du skal heller ikke være bange for at bede om at få et spørgsmål forklaret eller uddybet.

• Er man lidt genert anlagt, sker det, at man ved eksamen undlader at sige noget, der er nogenlunde rigtigt, fordi man er usikker på, om det nu også er helt rigtigt. Det er dumt! Selvfølgelig skal man ikke sige en masse ting, der er forkerte, men I skal ud med alt, hvad I har af relevant viden om emnet. Og det er altid bedre at sige noget, der er delvis korrekt, end at lyde som om, man slet ikke ved noget, fordi man af angst for at lave fejl undlader at sige, hvad man faktisk ved. Så ud med det hele. Snak løs. Brænd ikke inde med din viden om emnet!

• Tal med fasthed og overbevisning i stemmen. Og prøv at lyde engagerede, når I taler. Det, I skal udstråle med jeres tale og kropssprog, er: "Jeg ved noget, jeg kan noget, og nu skal I bare høre, for det er vildt spændende!"

• I det hele taget er det afgørende at udstråle selvtillid. Der er meget psykologi i en eksamen. I skal overbevise lærer og censor om, at I er dygtige. Og det har I størst chance for at gøre, hvis det ser ud som om, I selv tror på, at I er gode, dvs. hvis I udstråler selvtillid.

• Du skal ikke lade dig distrahere af, at lærer og censor tager notater. Det skal de gøre. Notaterne kan være ideer til spørgsmål, de kan stille efter din fremlæggelse, men det kan også være pæne bemærkninger om din præstation. Tænk ikke på, at de skriver, og hvad de skriver. Du kan alligevel ikke læse deres kragetæer – og da slet ikke, når du ser dem på hovedet. Koncentrer dig om emnet, og det, du er ved at fortælle om.

• Hvis du er bange for, at du er ved at bevæge dig ud i en blindgyde med det, du er i gang med at sige, kan du evt. sige noget i retning af: "Men det er måske lidt et sidespor, jeg er ved at komme ud af, så jeg vil gerne have lov til at vende tilbage til min disposition..." Så kigger du på din disposition, finder det punkt, du er nået til, og starter på en frisk.

• Prøv med dit kropssprog under eksamen at udstråle, at du er i gang med at levere en god præstation. Og forsøg også at udstråle, at du har leveret en god præstation, når du siger farvel og forlader lokalet.