Praktiske spørgsmål om eksaminationen


Hvilke hjælpemidler må I medbringe?
I må medbringe alle hjælpemidler til eksamen. Noter, bøger, computer – alt.

I bør dog kun medbringe ting, der virkelig er relevante. Det nytter ikke noget, at I medbringer så mange ting, at I ikke kan overskue det hele. Det vigtigste er, at I medbringer det trukne eksamenssæt med understregninger af vigtige steder i teksterne, jeres papirer med fremlæggelsen og eventuelt supplerende materiale.


Må I lave en PowerPoint-fremlæggelse?
Ja. Men det sker meget sjældent, at nogen gør det. Og om det overhovedet er en god ide, er også et spørgsmål. I nogle tilfælde vil det måske være det. I mange andre ikke.

I bør give besked til jeres lærer inden eksamen, hvis I vil bruge PowerPoint og en projektor. Giver I besked inden, kan læreren sørge for, at der er en computer og en projektor i lokalet. I må også gerne have jeres egen computer med, hvis I foretrækker det. Husk bare, at I selv er ansvarlige for, at det kører med det tekniske. Bruger I tre minutter på at finde og åbne PowerPoint-dokumentet, ja så har I tre minutter mindre til jeres fremlæggelse. Så det skal køre med det praktiske. En nødløsning kan evt. være, at I har printet jeres PowerPoint-slides på papir i tre sæt, så I kan udlevere dem til lærer og censor (og selv har et sæt), hvis alt går galt.

Men som allerede skrevet: Det er ikke forbudt at bruge PowerPoint, men der er næsten ingen, som gør det. Det mest almindelige og nok også bedste er at lave en helt normal mundtlig fremlæggelse med udgangspunkt i jeres medbragte papirer.


Må I dele kopier ud til lærer og censor under eksaminationen?
I behøver ikke gøre det, men det er generelt en god ide. Det kunne f.eks. være en disposition for jeres fremlæggelse og derudover måske et billede eller en kilde, I har fundet i forberedelsestiden, og som I vil inddrage og fortolke.

Generelt virker det godt, hvis I, inden I starter, uddeler noget materiale til jeres lærer og censor. Typisk altså en oversigt over jeres fremlæggelse (men ikke ord for ord, hvad I siger) eller en kilde. Hvis I har noget supplerende materiale med, som I vil uddele, kan I dog også vente med at gøre det til det sted i jeres fremlæggelse, hvor I vil inddrage materialet.