Hvad sker der ved eksaminationen?

Selve eksaminationen foregår på følgende måde:

I kommer ind og siger goddag.

Nogle af jer vil måske medbringe en disposition for fremlæggelsen, som I indledningsvis giver til lærer og censor. I behøver ikke gøre det, men det kan være en god ide, for så kan bedømmerne lettere følge med og holde fast i den røde tråd i fremlæggelsen.

Herefter begynder I jeres fremlæggelse.

Der er afsat ca. 10 minutter til fremlæggelsen. Nogle bruger lidt mindre, andre lidt mere. Det er helt OK.

Men hvis I ikke er ved at nærme jer en afslutning på jeres oplæg efter ca. 10 minutter, vil I blive bedt om at runde af, så der bliver tid til den efterfølgende samtale.

Efter fremlæggelsen vil der være en samtale mellem jer og jeres lærer.

Det er ikke til på forhånd at sige, hvad I vil blive spurgt om. Det afhænger af, hvad I har sagt og ikke har sagt under fremlæggelsen.

Er der vigtige vinkler på emnet, I ikke har berørt, eller centrale tekster i prøvematerialet, I ikke har brugt særlig meget, vil I nok blive spurgt om det. Der kan også komme spørgsmål, hvor I vil blive bedt om at forholde jer kildekritisk til noget af materialet, og jeres lærer kan finde på at spørge til viden, som I forventes at have fra undervisningen om det emne, I er kommet op i.

Det er som regel læreren, der stiller de fleste spørgsmål, men man kan godt komme ud for en censor, som også siger noget samtalen.

Svar så eftertænksomt som muligt på spørgsmålene. Giv gerne lange, nuancerede svar. Brug de relevante faglige begreber, du kan komme i tanke om. Og argumentér godt for dine påstande. Det gør du f.eks. ved at underbygge det, du siger, ved at henvise til udsagn i kilder (f.eks. fra det udleverede prøvemateriale) eller til viden, du har fået i undervisningen.

Samtalen varer som regel 10-14 minutter. Når tiden er ved at være gået, får I det at vide, og I vil ofte blive spurgt, om I har noget at tilføje på falderebet.

Som regel vil I bare svare nej til det, og det er helt i orden. Men det gør da ikke noget, hvis I kan komme i tanke om (eller hjemmefra har overvejet) en eller anden opsummerende pointe, I kan levere til sidst. Det virker altid godt med et effektfuldt punktum.

Men det er ikke noget krav.

Herefter voterer lærer og censor nogle minutter, inden I får jeres bedømmelse.