Hvad indeholder prøvematerialet?

Meget af det vil være tekster. Det kan være historiske kilder eller uddrag af historiske fremstillinger (dvs. tekster af historikere, der fortæller om emnet). Teksterne vil nogle gange være såkaldt synspunktmateriale, hvor en historiker eller måske en politiker argumenterer for en bestemt fortolkning af fortidige begivenheder. Men der kan også være billeder, tabeller og andre slags statistik. Der kan også være litterære tekster (f.eks. et uddrag af en moderne novelle om hekseprocesser eller et digt fra besættelsestiden), selvom det nok vil være sjældent.

Ved siden af tekster, tabeller m.v. kan der også indgå elektronisk materiale. Det kan være internetsider eller film- og lydklip, som der angives link til.

Det vil være forskelligt fra emne til emne, hvordan materialet er sammensat.

Men tekster, især kilder, vil nok i de fleste tilfælde være det, der fylder mest.

Prøvematerialet er ukendt materiale. Det betyder, at det er noget, der ikke har været gennemgået i undervisningen. Materialet kan dog godt stamme fra en bog eller et kopisæt, I har fået udleveret, så længe det bare ikke er blevet gennemgået i undervisningen.