Hvor er eksamensspørgsmålene?

Dem skal I selv lave!

I gamle dage trak man nogle eksamensspørgsmål og et tilhørende bilagsmateriale. Det gør man ikke mere. Materialet får I, men spørgsmålene skal I selv opstille.

Jeres evne til at opstille gode historiske problemstillinger er noget af det, I bliver bedømt på.

Tænk på, hvad I gør i AT med at opstille problemstillinger. Det er noget af det samme, I skal gøre her.