Hvad får I udleveret, når I har trukket?

I får udleveret et sæt kopier med en titel (overskrift), som svarer til et af de forløb, I har haft i undervisningen. Det er det emne, I skal eksamineres i. Kopierne kaldes prøvematerialet.

Der står i læreplanen, at prøvematerialet skal være af "10-15 normalsiders omfang", men da en normalside i denne sammenhæng defineres som “1300 bogstaver, svarende til ca. 1350 tegn” (mindre end normalt), er det ikke sikkert, det fylder 10-15 sider i papirform, når I får det udleveret.