Historie i gymnasiet

Hvad er historie i gymnasiet?

Skal man finde et svar på det, kan man kigge på fagets læreplan.

For alle fag i gymnasiet findes der en læreplan. I læreplanen står der, hvad meningen med faget er, hvad I skal lære, hvordan I skal lære det, og hvordan I skal eksamineres i faget. Læreplanen er det vigtigste grundlag for undervisningen.

På denne del af siden bringes en række uddrag fra læreplanen for historie. Uddragene rummer læreplanens svar på, hvad historie er, hvad formålet med historieundervisningen i gymnasiet er, hvilke faglige mål, I skal forsøge at leve op til og hvilke historiske begivenheder og udviklinger, der udgør kernestoffet i historie.

Læreplanen er ikke skrevet til jer, men til jeres lærere, så teksten er lidt tungt formuleret, men det kan måske alligevel være med til at give jer en ide om, hvad det er, historie i gymnasiet drejer sig om.