Hvad er de faglige mål i historie?

De faglige mål er et forsøg på at beskrive, hvad det er, man gør, når man arbejder i historiefaget. Og dermed også en beskrivelse af hvad man skal være god til for at være god til historie.

Når I skal have karakter i historie er det tanken, at jeres lærer skal bedømme jer ud fra, hvor gode I er til at leve op til de enkelte punkter.

Formuleringerne er ambitiøse, men det skal I ikke lade jer skræmme af. Når jeres lærer og censor skal bedømme jeres præstation, tager de naturligvis højde for, hvad man med rimelighed kan forvente af jer.

Og nu til de faglige mål i historie:

"Eleverne skal kunne:

– redegøre for centrale udviklingslinjer og begivenheder i Danmarks historie, Europas historie og verdenshistorie, herunder sammenhænge mellem den nationale, regionale, europæiske og globale udvikling

– dokumentere viden om forskellige samfundsformer

– formulere historiske problemstillinger og relatere disse til deres egen tid

– analysere samspillet mellem mennesker, natur og samfund gennem tiderne

– analysere eksempler på samspil mellem materielle forhold og menneskers forestillingsverden

– forklare samfundsmæssige forandringer og diskutere periodiseringsprincipper

– reflektere over mennesket som historieskabt og historieskabende

– indsamle og systematisere informationer om og fra fortiden

– bearbejde forskelligartet historisk materiale og forholde sig metodisk-kritisk til eksempler på brug af historien

– formidle historisk indsigt på forskellige måder og begrunde dem

– demonstrere viden om fagets identitet og metoder.”

Historie A - stx, læreplan, juni 2013.