Hvad er historie?

Historiefaget undersøger, hvordan mennesker har levet i fortiden, og hvordan den måde, mennesker har levet på, har ændret sig op gennem tiden.

Med et berømt citat prøver historikeren at finde ud af "wie es eigentlich gewesen" – hvordan det egentlig var i fortiden. (Tyskeren Leopold von Ranke (1795-1886), som citatet stammer fra, regnes for den moderne, kritiske historievidenskabs grundlægger.)

Historikeren stiller spørgsmål som:

• Hvad skete der?

• Hvorfor skete det?

• Hvilken betydning havde det?

• Hvor ved vi det fra?

Men historie handler også om, hvordan historien bruges i dag.

• Hvilke forskellige fortolkninger af begivenhederne findes der?

• Hvilke dele af fortiden skal vi huske? Og hvilke skal vi glemme eller fortrænge?

• Og de dele af historien, vi gerne vil huske på; hvordan skal vi huske dem?

Så historie handler om mange ting.

Men den primære opgave for en historiker er stadig at finde ud af "wie es eigentlich gewesen", hvordan det egentlig var med et eller andet, dengang i fortiden.