Begreber til kildeanalysen

Når I arbejder med historiske kilder, kan I få hjælp til at lave nogle "kildekritiske" overvejelser ved at kigge på følgende spørgsmål og begreber:

Hvad er det for en slags kilde? (Er det fx en lovtekst, en dagbog, en erindring, et retsdokument, et brev, en tale?)
Hvilken situation er kilden blevet til i? (Hvornår og hvor er den fra? Hvad er den historiske kontekst?)
• Hvad er kildens formål? Hvorfor er den lavet?
Hvem har lavet kilden? Og hvem er den lavet til?
• Er kilden offentlig eller privat? (Er den skrevet til at andre ser den, eller til internt, privat brug? I nogle situationer er folk mere ærlige i private tekster.)
• Hvilke forudsætninger har kildens ophavsmand (den der har lavet kilden) for at beskrive de forhold, kilden omtaler? Er ophavsmanden en kompetent iagttager? (Dvs. har han gode muligheder for at kunne sige noget rigtigt og præcist?)
• Er kilden repræsentativ? (Beskriver den noget typisk eller et undtagelsestilfælde?)
• Hvordan passer det, kilden siger, sammen med, hvad andre kilder om det samme viser?
• Hvornår er kilden nedskrevet? (Er det en samtidig kilde, nedskrevet nogenlunde på samme tid som begivenhederne, eller er den lavet lang tid efter de begivenheder, den fortæller om?)
• Er det en første- eller andenhåndskilde? (En førstehåndskilde har selv set eller oplevet de ting, der beskrives i kilden, mens en andenhåndskilde har oplysningerne gennem andre og derfor er en mere usikker kilde.)
Hvad står der i kilden? (Opdel den i hovedpunkter og find det væsentlige.)
Er kilden 'farvet' af en bestemt synsvinkel eller tendens? Hvilken tendens har den i givet fald, og hvad betyder det for, hvad vi kan bruge den til?
Er det en god kilde? Til hvad?
Hvad kan den bruges til at sige om emnet og de historiske spørgsmål, vi gerne vil have svar på?


Her kan I læse mere om de kildekritiske begreber

Hvis I vil vide mere om, hvad de forskellige kildekritiske begreber betyder, kan I hente og læse de tre vejledninger, som findes her:

"Den lille guldbog om kildekritik", Rigsarkivet (2015).
"Hvad er kildekritik", Københavns Universitet, Saxo Instituttet (2010).
"Kildekritikkens ordbog", Skoletjenesten, Københavns Befæstning, uden år.