Bedømmelsen

Når eksaminationen er færdig, og du har forladt lokalet, taler lærer og censor sammen om, hvilken karakter, du skal have.

Hvad tænker de på, når de skal vurdere din præstation?

Det kan du læse mere om i denne afdeling af siden.

Først og fremmest kan du læse om de faglige mål i historie. Alle fag i gymnasiet har formuleret nogle faglige mål, og det er dem, I skal bedømmes ud fra. Jeres karakter skal afspejle, i hvor høj grad I lever op til fagets faglige mål.

Men der er også andre ting, som spiller ind. Generelle ting som hvor gode I er til at strukturere en fremlæggelse, hvor godt I argumenterer for jeres synspunkter, hvor selvsikre I virker, når I præsenterer dem m.m.

Det har i virkeligheden også stor betydning for, hvordan I bliver bedømt.

Ved at sætte jer ind i, hvad det er, I bliver bedømt på, kan I få en ide om, hvad det er, I skal gøre godt for at få en god karakter.

Læs derfor også denne del af siden grundigt.