Faglige mål i historie

Det grundlag, I skal bedømmes på, er de faglige mål for historie, som står i fagets læreplan. Jeres karakter skal afspejle, hvor gode I er til at gøre de ting, der nævnes i de faglige mål.

Læreplanen er skrevet til jeres lærere, så I vil nok synes, formuleringerne er lidt indviklede. Men her kommer de:


"Eleverne skal kunne:

– redegøre for centrale udviklingslinjer og begivenheder i Danmarks historie, Europas historie og verdenshistorie, herunder sammenhænge mellem den nationale, regionale, europæiske og globale udvikling

– dokumentere viden om forskellige samfundsformer

– formulere historiske problemstillinger og relatere disse til deres egen tid

– analysere samspillet mellem mennesker, natur og samfund gennem tiderne

– analysere eksempler på samspil mellem materielle forhold og menneskers forestillingsverden

– forklare samfundsmæssige forandringer og diskutere periodiseringsprincipper

– reflektere over mennesket som historieskabt og historieskabende

– indsamle og systematisere informationer om og fra fortiden

– bearbejde forskelligartet historisk materiale og forholde sig metodisk-kritisk til eksempler på brug af historien

– formidle historisk indsigt på forskellige måder og begrunde dem

– demonstrere viden om fagets identitet og metoder.”

Historie A - stx, læreplan, juni 2013.


Lyder det voldsomt?

Det er et forsøg på at beskrive, hvad det er, man gør, når man arbejder i historiefaget. Og hvad man skal være god til for at være god til historie.

Det er ambitiøse formuleringer, men I skal ikke lade jer skræmme af, at det måske lyder svært. Når jeres lærer og censor skal bedømme jeres præstation, tager de naturligvis højde for, hvad man med rimelighed kan forvente af jer.