Erfaringer fra afholdte eksamener

Meningen med denne del af siden er at samle nogle af de vigtigste erfaringer fra tidligere afholdte historieeksamener.

• Hvad bliver man ofte spurgt om?
• Hvilke ting trækker censor frem som noget godt ved en elevs præstation?
• Hvilke ting peger censor på som noget negativt?

Eller med andre ord: Hvad har de elever, der tidligere har været til historieeksamen gjort godt, og hvad har de gjort mindre godt? Hvad har trukket deres karakterer op? Og hvad har trukket deres karakterer ned?

Lærere og censorer er forskellige. Så der er ikke 100 % garanti for, at det netop vil være de samme ting, din lærer og censor spørger dig om og de samme ting, de vurderer som positive og negative.

Men det vil nok alligevel være ting, der er ret typiske.

Så se på, hvordan det er gået andre, og lær af det.

Og bær over med, at nogle af tingene måske også er nævnt andre steder på denne side. Du tager næppe skade af at læse tingene mere end en gang!