Kildekritik ved eksamen

Det er godt, hvis I ved fremlæggelsen kommer med nogle kildekritiske betragtninger om jeres materiale.

Der er sjældent tid til de store kildekritiske armbevægelser, for det vigtigste er jeres emne og de historiske problemstillinger, I opstiller og besvarer. Men I skal vise, at I godt kan tænke kildekritisk.

Andetsteds her på siden kan du læse mere om meningen med kildekritik og om, hvad du skal gøre for at demonstrere lidt kildekritisk sans ved din eksamen.


Erfaringerne fra de hidtidige eksamener viser blandt andet følgende

• Hvis I ikke i jeres fremlæggelse viser, at I kan tænke over kildekritik, så vil I ofte få et spørgsmål i diskussionen bagefter, som handler om, at I skal forholde jer kildekritisk til en eller flere af kilderne i prøvematerialet.

• I skal helst kunne bruge de kildekritiske begreber (førstehåndskilde/andenhåndskilde, samtidig/ikke-samtidig m.v.) nogenlunde naturligt og sikkert. Det trækker op, hvis I kan det, og det trækker ned, hvis det lyder som om, I ikke har nogen forståelse for, hvad kildekritik går ud på.

• Det kan også trække ned, hvis I bruger så meget tid på kildekritik, at I ikke får behandlet jeres historiske problemstillinger ordentligt. Det er sket, at elever bruger fem minutter på en alt for detaljeret kildekritisk gennemgang af en eller flere af kilderne, og så er der ikke tid til en tilstrækkeligt grundig gennemgang af det, der trods alt er det vigtigste: emnet og problemstillingerne. Så kildekritik, men i passende doser!