Brugen af prøvematerialet

I skal bruge kilderne i prøvematerialet ordentligt.

Der står meget mere om, hvordan I skal gøre det, i afdelingen om, hvad I skal lave i de 24 timer, I har til forberedelsen. Der står også noget på andre af siderne i denne afdeling om erfaringerne fra de hidtidige eksamener.

I skal først og fremmest sætte jer grundigt ind i prøvematerialet og bruge det ordentligt, fordi det er den vigtigste del af grundlaget for jeres eksamen.

Men I bør også gøre det af taktiske grunde.

Censor ved ikke meget om, hvad I har lavet i undervisningen, så det eneste censor kan stille spørgsmål til ved eksaminationen, udover ting i jeres fremlæggelse, er prøvematerialet.

Et godt råd er at have prøvematerialet ved hånden under fremlæggelsen og hele eksaminationen.

Det er naturligvis OK at kigge mest på talepapiret, I har lavet. Men I bør også have prøvematerialet ved hånden, så I undervejs kan dykke ned i det og hive relevante oplysninger og citater ud.

Hvordan gør man så det?

Typisk vil det være sådan, at først kommer I med et eller andet udsagn, og så underbygger eller dokumenterer I udsagnet ved at henvise til, at ”det kan man også se i kilde 2, hvor (...)”, eller ved at komme med en konkret oplysning eller et citat fra en af kilderne i prøvematerialet. Efterfølgende kan I efter behov kort analysere, uddybe eller diskutere jeres udsagn og dokumentation.

Altså:

1. Udsagn/påstand
2. Dokumentation (citater, data)
3. Evt. kort analyse og diskussion af udsagn og dokumentation

Hvis I bruger prøvematerialet på den måde, kommer det til at virke, som om I argumenterer på en overbevisende, veldokumenteret måde. Og I viser, at I faktisk bruger det udleverede materiale til at fremføre, analysere og diskutere jeres problemstillinger.

Et andet godt råd er, at I gerne med overstregningstusch må markere centrale steder i kilderne i prøvematerialet, så I hurtigt kan slå ned på noget relevant, hvis I f.eks. bliver spurgt: ”Hvad siger kilde 6, som du ikke brugte i din fremlæggelse? Hvad kan den fortælle os om emnet?”

Og det er ikke noget usædvanligt spørgsmål!

Hvis man så ikke har gjort sig den ulejlighed at skrive kommentarer i teksterne og understrege centrale ord og passager, ja så kan man ikke lynhurtigt slå ned på noget relevant.

Så lav understregninger og kommentarer. Også til kilder, I måske ikke fokuserer så meget på i jeres fremlæggelse, for det kan være, at I netop bliver spurgt til dem bagefter.