Alt er ikke lige vigtigt

Det er ikke nødvendigvis den eller de første kilder i prøvematerialet, der er vigtigst.

Nogle elever begår den fejl, at de ved deres fremlæggelse starter fra en ende af og snakker meget – unødvendigt meget – om den eller de første kilder, og så når de ikke i tilstrækkelig grad at inddrage de senere kilder i prøvematerialet, selvom de måske er vigtigere.

I skal tænke over, hvilke dele af prøvematerialet, der er vigtigst for emnet og for besvarelsen af jeres problemstillinger, og så bruge mest tid på dem.

Det er helt i orden f.eks. at sige:

”Kilde X i prøvematerialet handler om (...). Det er ikke så relevant i forhold til mine problemstillinger, så derfor vil jeg i stedet for se nærmere på kilde XX, som (...)”

Det viser bare, at I er i stand til at prioritere og fokusere på det vigtige. At I kan skelne mellem væsentligt og mindre væsentligt.

Hvis det altså er rigtigt, at kilde X ikke er relevant for jeres problemstillinger!

Det er i orden, at I ikke bruger alle kilderne i prøvematerialet, og at I heller ikke bruger dem lige meget, men I kan være ret sikre på, at der vil blive spurgt til de kilder, I vælger ikke at bruge, i diskussionen efter fremlæggelsen. Så I skal også være i stand til at kunne sige noget fornuftigt om dem.