Alt er ikke ligegyldigt

Selvom man ikke skulle tro det, så er der eksempler på elever, som laver en fremlæggelse om deres emne stort set uden at inddrage nogle af kilderne fra prøvematerialet.

Det er en stor fejl, og det trækker meget ned ved bedømmelsen.

Når man så, efter at den lidt kedelige karakter er blevet givet, spørger eleven om hvorfor, får man svaret: ”Det var nogle dårlige kilder. Jeg kunne ikke bruge dem til noget.”

Det er helt forkert!

Alle kilder kan naturligvis ikke bruges til lige meget, og nogle kilder vil måske ikke være så relevante for lige netop de problemstillinger, I har valgt at fokusere på.

Men selvom de ikke er lige vigtige, så er der en mening med alle de kilder, jeres lærer har valgt at inkludere i prøvematerialet. Og I skal opstille jeres problemstillinger på grundlag af (blandt andet) det udleverede prøvemateriale. Så I skal bruge kilderne til noget.

Jeres opgave er at finde ud af, hvad det udleverede materiale kan bruges til.

Så spørg jer selv: Hvad kan denne kilde bruges til? Hvad siger den om emnet?

Som skrevet andetsteds, så er det i orden, at I ikke bruger alle kilderne i prøvematerialet, og at I heller ikke bruger dem lige meget. Men I bør kunne bruge de fleste af dem til noget.

Og I kan være ret sikre på, at der vil blive spurgt til de kilder, I vælger ikke at bruge, i diskussionen efter fremlæggelsen. Så I skal være i stand til at kunne sige noget fornuftigt om dem.

Det er en af grundene til, at det går så galt for de elever, der ikke synes, de kan bruge de udleverede kilder til noget. For først bruger de ikke kilderne i deres fremlæggelse, og derfor har de ikke sat sig særlig grundigt ind i dem. Og efter fremlæggelsen kommer mange af spørgsmålene så til at dreje sig om netop de kilder, de ikke har sat sig ind i, og som de derfor ikke kan sige noget fornuftigt om.

”Hvorfor har du ikke valgt at inddrage kilde X, når du taler om (...)?”

”Hvad fortæller kilde XX om (...)?”

Sådan vil lærer og censor spørge. Naturligt nok. For de har læst materialet og ved, hvad det kan bruges til. Og kan man slet ikke sige noget om kilderne, så går det virkelig galt!

Så I skal arbejde grundigt med det udleverede prøvemateriale. Det er ikke ligegyldige tekster. Meningen er der. Find den!