Og så sagde de...

Her kommer nogle eksempler på, hvad lærer og censor kan finde på at skrive i deres noter under eksamen, og hvad de siger under den efterfølgende samtale, hvor karakteren fastlægges. Det drejer sig om ting, der bliver brugt som begrundelse for at bevæge sig opad eller nedad på karakterskalaen.


Positivt

”Hun har styr på emnet. Virker meget velforberedt.”

”Hun har sat sig ind i dele af emnet, der ligger udover, hvad hun har hørt i undervisningen.”

”Bruger de relevante begreber, der er i forbindelse med emnet.”

”God lille introduktion til emnet som start.”

”Hun opstiller relevante problemstillinger på baggrund af materialet. Hun rejser de spørgsmål, der er de vigtigste.”

”Bruger de kildekritiske begreber fint.”

”Velstruktureret fremlæggelse. Godt dispositionspapir udleveret. God overordnet problemformulering.”

”Fint at starte med at opridse rammen først.”

”Forklarer kort og præcist, hvad baggrunden for emnet er.”

”Det er flot og omfattende ekstramateriale, hun har fundet i forberedelsestiden.”

”Bruger materialet under hele eksaminationen. Dykker ned i det og henter citater m.v. frem. Godt!”

”Laver en nuanceret diskussion. Kan stille argumenter op for og imod.”


Negativt

”Lidt for lang indledning.”

”Fortæller om, hvad der står i kilderne, men tolker for lidt selv. Hun skal bruge tingene mere selv, aktivt analysere kilderne.”

”Lidt for meget kildesnak om alting. Spilder tid på uvæsentlige ting.”

”Ved tilsyneladende ikke noget om kildekritik. Siger I hvert fald intet om det, og kan heller ikke komme med ordentlige svar, når hun bliver spurgt til det.”

”Bruger slet ikke de relevante kilder i prøvematerialet.”

”Opstiller relevante problemstillinger, men får ikke svaret ordentligt på dem. Han skulle have sammenfattet sine svar på problemstillingerne, så det blev tydeligt, at han havde svaret, og hvad han havde svaret.”

”Læser bare op af et manuskript under fremlæggelsen. Det virker ikke som noget, hun selv har tænkt. I det hele taget virker det ikke, som om hun tænker, mens hun holder fremlæggelsen. Er det hendes forældre, der har forsynet hende med et manuskript, som hun så bare gentager?”

”Virker meget usikker, når man kommer lidt udover emnet.”

”Han har helt misforstået vigtige dele af emnet.”