Andre erfaringer

Også her er der tale om noget, som er nævnt andre steder på denne vejledningsside, men det er taget med i denne afdeling, fordi det er en erfaring fra tidligere afholdte historieeksamener, at det er vigtigt.

Så bær over med, at gode råd af og til gentages.


Udlevér disposition og ekstramateriale
Det virker godt, hvis du udleverer et ark med dispositionen for fremlæggelsen (og f.eks. med problemstillingerne/fokuspunkterne, perspektiverende spørgsmål m.v.) til lærer og censor, inden du går i gang. Og arket må gerne se lidt tjekket ud!

Udlever også et print af det ekstramateriale, du eventuelt har fundet i forberedelsestiden (hvis det er noget, man kan skrive ud). Det kan du gøre sammen med dispositionen, eller du kan vente med at udlevere det, til du kommer til behandlingen af ekstramaterialet i din fremlæggelse. Husk at det ikke er noget krav, at du skal finde supplerende materiale.


Introducer dit emne kort
Lav gerne en lille introduktion til dit emne i begyndelsen af fremlæggelsen. Det er godt at starte med rammen, med at fortælle hvad det lige handler om.

Men introduktionen skal være kort og præcis. Du må ikke bruge flere minutter på at snakke om baggrunden for dit emne, inden du kommer til dit egentlige emne og brugen af dit prøvemateriale.


Du skal huske at kigge dit materiale fra undervisningen igennem
Din lærer kan sagtens finde på at stille et enkelt spørgsmål eller to af typen: ”Kan du huske, at vi i undervisningen har læst om (...)?” Eller: ”Kan du huske, at vi i undervisningen arbejdede med en kilde, som berørte nogle af de samme problemstillinger?”

Så skim dit materiale fra undervisningen igennem og se, om der er noget, som er oplagt relevant for det emne, du har trukket til eksamen. Kig så nøjere på det, så du kan inddrage det i din fremlæggelse eller svare, når spørgsmålet fra læreren evt. kommer.


Det går sandsynligvis godt!
De hidtidige erfaringer viser, at rigtigt mange elever klarer sig godt til en historieeksamen. De får enten det samme, som de fik i årskarakter, eller lidt mere. Der er også en del eksempler på elever med 4 i årskarakter, som nærmest ikke har været til at vride et ord ud af i undervisningen, men som så forbereder sig godt og ender med et velfortjent 10-tal. Sandsynligvis går det altså godt ved din eksamen.

Der er dog også altid elever, som underpræsterer og får mindre, end de burde have fået. Indtil videre har det især været elever, som ikke, eller kun i ringe grad, har brugt det udleverede prøvemateriale. Og elever, som ikke har arbejdet koncentreret i forberedelsestiden og derfor ikke har haft ordentligt styr på emnet og materialet.

Lær af de andres fejl og gør det bedre selv!