Hvordan skal I forberede jer til eksamen?

Det kommer naturligvis an på, hvor god tid, I har. I har jo også andre eksamener at tænke på.

Som minimum bør I have gjort følgende:

• I har læst denne vejledning om historieeksamen grundigt igennem, så I har styr på, hvad der skal ske.

• I har fundet alt det materiale frem, som I har fået udleveret i forbindelse med de emneforløb, I kan trække til eksamen. Materialet er ordnet og ligger klar, sådan at I med det samme kan tage de relevante tekster frem, når I har været oppe og har trukket jeres emne.

• I har orienteret jer lidt i materialet, så I ved, hvad I kan finde hvor.

Derudover kan I prøve at læse noget af det materiale, I har fået i undervisningen.

Men der er ingen grund til at læse al ting op. I gamle dage skulle man kunne pensum, inden man gik til eksamen, for man havde kun kort tid til forberedelsen. I dag har I 24 timer til jeres forberedelse, så I har tid til at genlæse de ting fra undervisningen, I skal bruge, efter I har trukket jeres eksamensemne.

Skal I gøre mere inden eksamen, så vil det være bedre at læse lidt om, hvad historie er for et fag, og hvordan man i historie arbejder med kilder. For det får I med sikkerhed brug for.