Hvad gør I, hvis I mangler en tekst?

Som en del af forberedelsen til jeres historieeksamen skal I finde det materiale frem, I har fået udleveret i forbindelse med de forløb, I kan trække til eksamen.

Når I gør det, opdager I måske, at der er tekster, I mangler.

Det skal I sørge for at få styr på inden eksamen, for lærer og censor forventer, at I kan inddrage materiale og viden fra jeres undervisning i behandlingen af emnet.

I skal ved eksamen primært bruge to slags materiale:

1. Eksamenssættet, I har trukket
2. De tekster om emnet, I har fået i undervisningen

Derfor er det vigtigt, at I har styr på jeres tekster fra undervisningen.

Som udgangspunkt er det jeres eget ansvar, at I har det materiale, der er blevet anvendt i undervisningen.

Er man et rodehoved, der mangler halvdelen af de udleverede tekster, fordi man igennem tre år ikke har gidet sætte sine kopier ind i en historiemappe, eller ikke har samlet de elektroniske tekster, man har fået i undervisningen i passende mapper på computeren, ja så har man et problem. Og det er selvskabt.

På den anden side vil alle kunne komme ud for, at de mangler et eller andet, og alt håb er ikke ude, hvis det er tilfældet.

Prøv først Lectio. En del materiale vil I kunne finde uploaded under modulerne. (Hvis I i Lectio vælger jeres historiehold og derefter ’Dokumenter’ kan I i menuen ude til venstre vælge ’Lektioner’, og så får I en lang liste med alle de dokumenter, der har været uploaded under modulerne.)

Det kan også være, jeres lærer lavet en mappe til jer i Lectio under ’dokumenter’ og jeres historiehold med nogle af de udleverede tekster.

Så kig i Lectio.

I vil også kunne låne jer frem hos klassekammeraterne.

Endelig kan I også, som en sidste udvej, skrive til jeres lærer og bede om hjælp, hvis der er noget, I stadig ikke kan finde.