Andre spørgsmål

Er de film, I har set, en del af pensum, og hvordan kan I bruge dem ved eksamen?

Hvis I trækker et emne, hvor I har set film, så er filmene principielt en del af jeres "pensum" (pensum skal i anførselstegn, for man taler ikke om et pensum længere). I må derfor gerne referere til filmene i forbindelse med jeres eksamen, hvis det er relevant. Men det kræver selvfølgelig, at I kan huske noget fra dem!

I behøver ikke se filmene igen som en del af jeres forberedelse til eksamen. Og ofte vil det heller ikke være muligt for jer at skaffe dem. Så som en del af forberedelsen inden eksamen behøver I ikke tænke så meget på de film, I har set i undervisningen. Koncentrer jer om teksterne.


Inddragelse af film ved eksamen

Men som nævnt: I må gerne knytte an til de film, I har set, ved jeres eksamen.

Trækker I et emne, der handler om Columbus og opdagelsen af Amerika, så kan det godt være relevant at indflette et sætning om filmen ’1492’, hvis I har set den i undervisningen.

F.eks. noget i retning af: ”I de kilder, der er med i prøvematerialet, tegner der sig et billede af Columbus og hans forhold til de oprindelige beboere, som [og så siger I lidt om, hvad jeres kilder siger]. I filmen ’1492’, som vi har set i forbindelse med undervisningen, bliver der tegnet et andet billede af Columbus og hans forhold til ”indianerne” [og så opridser I kort, hvilket billede filmen tegner af Columbus, hvordan billedet adskiller sig fra kildernes, og – hvis I kan – kommer med nogle bud på, hvorfor der er en forskel].”

I skal naturligvis kun referere til film, I har set i forbindelse med undervisningen, hvis det er relevant i forhold til de problemstillinger, I rejser til jeres materiale. Og det behøver kun være kort, som eksemplet viser.

Men det kan sagtens være relevant at gøre det. Historiske film er tit interessante – ikke mindst på grund af hvordan de fremstiller et emne eller en historiske person. Ved at tænke over, hvilket billede en film konstruerer af begivenheder i fortiden og personer i fortiden, bliver vi mindet om, at det netop er det, vi gør, når vi arbejder historisk: vi konstruerer forskellige historier om, hvordan det var i fortiden.

Historier, der naturligvis skal passe med den viden og de kilder, vi har. Men stadigvæk. Det er konstruktioner.

Ved kort at reflektere over, hvordan en film fremstiller et emne, kan I ved jeres eksamen vise, at I godt ved, man kan konstruere fortællinger om fortiden på forskellige måder. Og det er ikke så tosset.


Hvad med dokumentarfilm?

De foregående bemærkninger drejer sig især om historiske spillefilm. Spillefilm bygget på historiske begivenheder.

Historiske dokumentarfilm er en lidt anden sag.

I kan sagtens referere til f.eks. en dokumentaroptagelse fra Danmarks besættelse i forbindelse med noget, I diskuterer under jeres eksamen.

Men hvor spillefilm især er gode til at diskutere, hvordan fortiden fremstilles og bruges, er dokumentarfilm jo ”rigtige” kilder fra fortiden. De er ægte optagelser af begivenhederne, lavet mens tingene skete. Dokumentariske klip vil I derfor især kunne bruge til at illustrere, hvordan noget var i fortiden. Hvad der faktisk skete.

Men det kan I også sagtens få brug for at gøre under jeres eksamen.

Summa summarum: Medmindre I ligefrem har et forløb, der er bygget op om en film, og hvor alt drejer sig om filmen, behøver I ikke lede efter de film, I har set i forbindelse med undervisningen, og gense dem inden eksamen. Fokuser på teksterne, når I skal forberede jer. Og læg også hovedvægten på teksterne, I har trukket i jeres prøvemateriale, under eksaminationen.

Men det er OK at referere til film, I har set i undervisningen, hvor det er relevant.