Tjekliste

Her er en tjekliste med ting, man gerne skal have på plads, inden man går til sin eksamen.

Har du gjort det hele?


• Jeg har læst prøvematerialet grundigt, skrevet noter i det og overstreget vigtige ting i alle kilder.

• Jeg har læst de vigtigste tekster fra undervisningen om emnet igennem, så jeg kan trække på viden fra undervisningen.

• Jeg har slået ord, navne, steder og andre ting, jeg ikke forstår i kilderne, op, så jeg ved, hvad alt i prøvematerialet betyder. Jeg har også googlet kildeteksterne i prøvematerialet for at læse lidt ekstra om dem.

• Jeg har opstillet et eller flere gode historiske spørgsmål ud fra prøvematerialet, som jeg besvarer i mit oplæg.

• Jeg har forberedt en fremlæggelse på max 10 minutter, og har holdt den flere gange derhjemme, så jeg ved, hvad jeg skal sige, og ved, at det ikke tager længere tid, end det må.

• Jeg har laver et dokument på 1-2 sider med de spørgsmål, jeg vil diskutere og en disposition for min fremlæggelse, og jeg har printet dokumentet ud i tre eksemplarer, så jeg kan give et eksemplar til min lærer og til censor.

• Jeg ved, hvad de vigtigste pointer i min fremlæggelse er, så hvis tiden løber for hurtigt, kan jeg altid springe frem til dem, så jeg i hvert fald får sagt de vigtigste ting, jeg vil sige.

• Jeg har konkluderet på problemstillingerne, kort og præcist.

• Jeg har kendskab til alle bilag, og er parat til at blive spurgt ind til dem.

• Jeg kan begrunde, hvorfor jeg anvender nogle bilag mere end andre.

• Jeg har forberedt mig på at bruge kilderne i prøvematerialet aktivt under oplægget og i diskussionen bagefter og kan dokumentere mine påstande ved at dykke ned i kilderne og citere centrale steder.

• Jeg har tænkt over, hvad der kan blive sagt ved den faglige samtale efter mit oplæg, og har forberedt mig på, hvad jeg gerne selv vil dreje diskussionen ind på.


Pyha! Det lyder måske af meget. Men har du læst, hvad jeg har skrevet om forberedelsen til eksamen i denne vejledning, så har du nok allerede gjort det meste af det.

Og har du de nævnte ting på plads, så kan du med ro i sindet gå til din historieeksamen.

Så skal det nok gå godt.