You are at:

Menu

Vejledning

Historieopgaven er først og fremmest et selvstændigt stykke arbejde. Det er din egen indsats, der afgør, om det går godt.

I forbindelse med opgaveskrivningen vil du dog også få lidt vejledning fra din historielærer.

Vejledningen vil typisk blive brugt på nogle kortere møder med vejlederen eller på Lectio-korrespondence, blandt andet i forbindelse med valg af emne for opgaven samt i forbindelse med udarbejdelsen af problemformuleringen.

Sørg for at være godt forberedt, hvis du skal snakke med vejlederen. Jo bedre forberedt, du er, jo bedre hjælp kan du få.

Hvordan vejledningen mere præcist kommer til at foregå, aftales med læreren. Men i mange tilfælde kan det være en god ide at sende en Lectio-besked, når du har spørgsmål.

Derudover kan I naturligvis stille spørgsmål om opgaven i forbindelse med jeres undervisning i historie. Det skal I endelig gøre.

Men bortset fra korte orienteringer om praktiske forhold, bruges der som udgangspunkt ikke undervisningstid på opgaven. I får altså ikke moduler i skoletiden til at arbejde med den, udover de tre skrivedage op til opgavens aflevering.


 You are at: