You are at:

Menu

Gode råd

Her er forskellige gode råd. Nogle af dem nævnes også andre steder på siden.

Først og fremmest

Gå i gang med arbejdet i god tid. Vent ikke med at lave noget til skrivedagene!

• Kom hurtigt i gang med at finde materiale og begynd at kigge på det – også selvom du måske har travlt med mange andre ting.

• Sørg for, at du ikke hænger fast i læsningen. Kom i gang med at skrive så tidligt som muligt.


Når du skriver opgaven så husk

• Hvis du i indledningen har nævnt, at du vil gøre bestemte ting (undersøge bestemte spørgsmål, anlægge bestemte synsvinkler m.v.), så husk at få det hele gjort i opgaven.

• Pas på med at bringe udokumenterede påstande. Jo mere argumenterende og veldokumenteret, du skriver, jo bedre. Hvordan gør du så det? Det gør du f.eks. ved hele tiden at belægge dine synspunkter i opgaven med henvisninger til udsagn i kilder og tekster (citér!), til undersøgelsesresultater eller til teorier og argumenter fra bøger og artikler.

• Vær omhyggelig med at lave noter, hvor det er relevant.

• Brug så selvstændigt et sprog som muligt. Undgå for stærk afsmitning fra det materiale, som du bruger. "For stærk afsmitning" er det samme som snyd.

• Undgå at bruge andre forkortelser end de mest almindelige (osv., jf., FN, NATO m.v.). Har du alligevel undtagelsesvis brug for at gøre det, så forklar forkortelsen i en parentes, første gang du bruger den.

• Gør dig umage! Også med den måde du formulerer dig på. Sørg for, at dit sprog er præcist, og din tegnsætning er i orden.

• Prøv at skrive din opgave i et nøgternt, videnskabeligt sprog. Undgå talesprog, og lad være med at være morsom. Teksten skal være tør, grundig og saglig. Hvis du vil have en ide om, hvad det vil sige, så kig i en historiebog og forsøg at skrive på samme måde.

• Dine afsnit skal læses igennem og rettes til flere gange for at blive gode. Skriv og gennemskriv igen.


Inden du afleverer

• Husk at læse grundigt korrektur på opgaven, inden du afleverer den. Du er naturligvis træt, når du har sat det sidste punktum, men springer du korrekturlæsningen til sidst over, kan der være mange småfejl, du ikke fanger. Og det kan lige præcis være det, der koster dig en bedre karakter.

• Når du er færdig med opgaven, er det en god ide at kigge på problemformuleringen igen og spørge dig selv, om du nu også har svaret på det hele og om det fremgår tydeligt af din opgave, at du faktisk har svaret på alle spørgsmål.

• Hold også problemformuleringen op imod konklusionen. Er det, du skriver i din afslutning, et dækkende svar på de spørgsmål, du stillede i din problemformulering?
 You are at: