You are at:

Menu

Hvordan bliver opgaven bedømt?

Det er din historielærer (din historie- og din dansklærer, hvis du skriver i begge fag), der bedømmer opgaven. Du får én karakter, som tæller med, når årskarakteren i faget (fagene) skal gives. Karakteren er udtryk for en helhedsvurdering af opgavens kvalitet.

Når opgaven bedømmes, lægges der vægt på følgende punkter:

• Hvordan er emnet behandlet? Er der dokumentation for de fremsatte påstande (i form af noter og henvisninger til kilder og fremstillinger (bøger, artikler m.v.))? Bliver der argumenteret godt?

• Hvordan bruges den faglige viden og fagets metoder?

• Hvordan er opgavens form? Er sproget godt og præcist, og er alt det tekniske med indholdsfortegnelse, noter og litteraturliste i orden?


Karakteren for opgaven

Du kan læse mere om karakterskalaen og karakteren, du får for for opgaven, på denne side.


Lær af lærernes retteark

Mange lærere bruger et retteark, når de skal bedømme historieopgaven. Du kan få flere ideer om, hvad det er, man skal gøre for at lave en god opgave, ved at kigge på rettearket. Et eksempel kan findes på denne side.

 You are at: