You are at:

Menu

Emner og problemformuleringer fra tidligere år

Til inspiration bringes her eksempler på emner og problemformuleringer fra tidligere år.

Listen er i tilfældig orden. Og den er lang!

Nogle steder gives der også eksempler på lidt forskellige opgaveformuleringer om det samme emne.

De fleste af opgaveformuleringerne er rene historieopgaver. Til sidst kommer der dog også nogle eksempler på opgaver skrevet i både historie og dansk.

Emne: Den amerikanske borgerkrig
Problemformulering:
• Redegør i hovedtræk for den amerikanske borgerkrigs forløb.
• Analysér årsagerne til borgerkrigen og forklar, hvorfor Nordstaterne vandt krigen.
• Diskutér konsekvenserne af den amerikanske borgerkrig og nordstaternes sejr.

Emne: Hekseforfølgelserne i Danmark
Problemformulering:
• Giv en kort oversigt over hekseprocesserne i Danmark.
• Undersøg en konkret hekseproces nærmere. Hvad skete der?
• Diskutér årsagerne til hekseforfølgelserne. Hvordan kan man forklare, at hekseforfølgelserne startede, og hvorfor holdt de op igen?

Emne: Struensees reformer 1770-72
Problemformulering:
• Hvordan kom Struensee til magten? Hvordan var det muligt?
• Hvad blev Struensee inspireret af? Hvad var hans politiske idéer?
• Hvad ændrede han, og hvilke konsekvenser fik hans politik?
• Diskutér Struensees betydning. På hvilke punkter peger han frem mod senere tiders reformer af det danske samfund?

Emne: Nazismens ideologi
Problemformulering:
• Redegør kort for NSDAP’s udvikling frem til magtovertagelsen i 1933.
• Undersøg partiets ideologiske grundlag. Inddrag i denne forbindelse NSDAP’s partiprogram fra 1920.
• Diskutér om der i programmet fra 1920 er ting, som peger frem mod den undertrykkelse og de forbrydelser, nazisterne stod bag, da de var ved magten.

Emne: Ungdomsoprøret i Danmark
Problemformulering:
• Redegør for ungdomsoprøret i Danmark.
• Undersøg årsagerne til ungdomsoprøret.
• Diskutér ungdomsoprørets betydning for eftertiden.

Emne: Ungdomsoprøret i Danmark
Problemformulering:
• Redegør kort for ungdomsoprørets forløb i Danmark
• Hvilken rolle spillede Vietnamkrigen og modstanden mod Vietnamkrigen for ungdomsoprøret i Danmark?
• Diskutér til sidst kort ungdomsoprørets betydning. Hvilke konsekvenser har det haft? Har det ændret noget i vores samfund?

Emne: D-dag
Problemformulering:
• Redegør for begivenhederne omkring invasionen i Frankrig i juni 1944.
• Undersøg årsagerne til, at den allierede invasion lykkedes.
• Diskutér til sidst kort, hvad konsekvenserne kunne have været, hvis den allierede invasion var slået fejl.

Emne: Vietnamkrigen
Problemformulering:
• Redegør for hovedbegivenhederne i Vietnamkrigen.
• Undersøg hvilke politiske, økonomiske og sociale krav den vietnamesiske befrielsesbevægelse kæmpede for.
• Diskutér forskellige forklaringer på, hvorfor den vietnamesiske befrielsesbevægelse sejrede.

Emne: Vietnamkrigen
Problemformulering:
• Redegør kort for hovedbegivenhederne i USA's krig i Vietnam.
• Undersøg årsagerne til, at USA involverede sig i krigen i Vietnam.
• Diskutér forskellige forklaringer på, hvorfor USA tabte krigen. Inddrag i den forbindelse en diskussion af mediernes rolle i krigen.

Emne: Stikkerlikvideringer under besættelsen
Problemformulering:
• Redegør for den danske modstandsbevægelses stikkerlikvideringer under besættelsen.
• Undersøg og diskutér årsagerne til stikkerlikvideringerne.
• Diskutér forskellige holdninger til stikkerlikvideringerne ud fra samtidige kilder eller kilder fra efterkrigstiden.

Emne: Reformationen i Danmark
Problemformulering:
• Redegør for Reformationen i Danmark.
• Undersøg årsagerne til, at reformationen blev gennemført i Danmark og at den fik den form, den fik.
• Diskuter reformationens betydning for det danske samfund på kortere og på længere sigt.

Emne: Reformationen. Matin Luther og hans opgør med den katolske kirke
Problemformulering:
• Redegør for reformationen og for Luthers indflydelse i Tyskland.
• Undersøg hvorfor bruddet med den katolske kirke fandt sted.
• Diskuter reformationens betydning på kortere og på længere sigt.

Emne: Reformationen i Tyskland
Problemformulering:
• Redegør kort for reformationens forløb i Tyskland
• Hvilken rolle spillede Martin Luther i forbindelse med den tyske reformation, og hvad var det centrale nye i hans tanker?
• Hvordan kan man forklare reformationen? Hvad var årsagerne til reformationen?
• Hvilken betydning har reformationen haft?

Emne: Cubakrisen
Problemformulering:
• Redegør for Cuba-krisens forløb.
• Undersøg årsagerne til, at der opstod en krise, og at krisen fik den udgang, den gjorde. Inddrag i denne forbindelse en undersøgelse af årsagerne til USA's og Sovjetunionens handlinger under krisen.
• Diskutér konsekvenserne af Cuba-krisen for den kolde krigs videre forløb.

Emne: Berlinmuren
Problemformulering:
• Redegør for begivenhederne op til og omkring opførelsen af "Berlinmuren".
• Undersøg årsagerne til, at DDR's regering opførte muren.
• Diskutér konsekvenserne af muren. Hvilken betydning fik opførelsen af muren?

Emne: Atombomberne over Japan
Problemformulering:
• Redegør for de vigtigste begivenheder i forbindelse med USA's nedkastning af atombomber over Japan i august 1945.
• Undersøg årsagerne til, at USA kastede bomberne.
• Diskutér forskellige holdninger og argumenter for og imod nedkastningen af atombomberne over Japan.

Emne: Napoleons felttog i Rusland
Problemformulering:
• Redegør for Napoleons felttog i Rusland.
• Undersøg årsagerne til felttoget. Hvad ville Napoleon opnå?
• Diskutér årsagerne til Napoleons nederlag og konsekvenserne af nederlaget.

Emne: Samarbejdspolitikken under besættelsen
Problemformulering:
• Redegør for den danske regerings samarbejdspolitik overfor den tyske besættelsesmagt i perioden frem til august 1943
• Undersøg årsagerne til samarbejdspolitikken. Hvad var den danske regerings og besættelsesmagtens motiver til at opretholde samarbejdspolitikken?
• Diskutér forskellige holdninger til samarbejdspolitikken ud fra samtidige kilder eller kilder fra efterkrigstiden.

Emne: Kuppet i Chile 1973
Problemformulering:
• Redegør kort for hovedbegivenhederne i forbindelse med Allendes regeringsperiode 1970-73 og kuppet mod Allende den 11.9 1973.
• Analysér Allende-regeringens politiske program.
• Diskutér årsagerne til kuppet mod Allende. Inddrag i den forbindelse en diskussion af USA's rolle i kuppet.

Emne: Arbejderbevægelsen
Problemformulering:
• Redegør for den danske arbejderbevægelses opståen og udvikling indtil år 1900.
• Undersøg hvilke politiske, økonomiske og sociale krav den tidlige arbejderbevægelse kæmpede for.
• Diskutér forskellige holdninger til arbejderbevægelsen ud fra samtidige kilder.

Emne: John F. Kennedy og Svinebugten
Problemformulering:
• Redegør for begivenhederne på Cuba op til og i forbindelse med invasionen i Svinebugten.
• Undersøg baggrunden for den amerikanske aktion og diskutér årsagerne til den.
• Diskutér USA's generelle politik overfor Latinamerika i perioden.

Emne: 1. verdenskrig
Problemformulering:
• Redegør for begivenhederne op til 1. verdenskrigs start.
• Undersøg forskellige forklaringer på, hvorfor 1. verdenskrig brød ud.
• Diskutér kort 1. verdenskrigs betydning for det 20. århundredes historie.

Emne: Frikorps Danmark
Problemformulering:
• Redegør for oprettelsen af Frikorps Danmark og for korpset historie.
• Undersøg den danske regerings stilling i forbindelse med oprettelsen af Frikorps Danmark.
• Diskutér retsopgøret med frikorpsfolkene efter befrielsen.

Emne: Kvindefrigørelsen i Danmark
Problemformulering:
• Redegør for den nye kvindebevægelse og kampen for kvindernes ligestilling i perioden ca. 1960-85.
• Undersøg hvilke politiske, økonomiske og sociale krav den nye kvindebevægelse rejste.
• Diskutér den nye kvindebevægelses betydning for eftertiden.

Emne: Apartheid i Sydafrika
Problemformulering:
• Redegør for hovedtrækkene i det sydafrikanske Apartheid-system. Hvad var Apartheid?
• Undersøg årsagerne til, at Apartheid opstod. Hvad skete der og hvorfor?
• Diskutér til sidst kort årsagerne til ophævelsen af apartheid.

Emne: Kampen mod Apartheid i Sydafrika
Problemformulering:
• Redegør for hovedtrækkene i det sydafrikanske Apartheid-system.
• Undersøg ANC's kamp mod Apartheid og analysér mål og midler i befrielsesbevægelsens kamp mod Apartheid-systemet.
• Diskutér årsagerne til ophævelsen af apartheid.

Emne: Holocaust
Problemformulering:
• Redegør for hovedtrækkene i nazisternes jødeforfølgelser med fokus på udryddelsespolitikken under 2. verdenskrig.
• Undersøg den rolle, de såkaldte Einsatzgruppen spillede i Holocaust. Inddrag i den forbindelse samtidige kilder.
• Diskutér forskellige forklaringer på Holocaust.

Emne: Landboreformerne
Problemformulering:
• Redegør for landboreformerne i Danmark i slutningen af 1700-tallet.
• Analysér årsagerne til landboreformerne.
• Diskutér forskellige holdninger til landboreformerne ud fra samtidige eller senere kilder.

Emne: Fra 80'ernes BZ'ere til 90'ernes autonome
Problemformulering:
• Redegør for BZ-bevægelsens opståen i Danmark og for hovedtrækkene i dens udvikling frem til nutidens autonome.
• Undersøg den autonome bevægelses ideologi og samfundsopfattelse. Inddrag i denne forbindelse kilder fra bevægelsen.
• Diskutér kort forskellige forklaringer på unges tilslutning til BZ-bevægelsen og den autonome bevægelse.

Emne: Danmarks vej til NATO
Problemformulering:
• Redegør kort for oprettelsen af NATO.
• Undersøg hvordan Danmark blev medlem af NATO.
• Diskutér årsagerne til at Danmark blev medlem af NATO.

Emne: De kinesiske kommunisters vej til magten
Problemformulering:
• Redegør for de kinesiske kommunisters vej til magten frem til grundlæggelsen af Den kinesiske Folkerepublik i 1949.
• Undersøg de kinesiske kommunisters politiske mål. Hvad ville de?
• Diskutér årsagerne til, at kommunisterne kunne vinde magten.

Emne: Den cubanske revolution
Problemformulering:
• Redegør for begivenhederne i forbindelse med at Fidel Castro og 26. juli-bevægelsen overtog magten på Cuba i 1959.
• Undersøg de politiske mål hos Fidel Castro og 26. juli-bevægelsen. Hvad ville de?
• Diskutér betydningen af den cubanske revolution. Hvilke konsekvenser har den haft for den cubanske befolkning, for Latinamerika og for verden?

Emne: Redningen af de danske jøder i 1943
Problemformulering:
• Redegør for de danske jøders stilling i tiden frem til aktionen i oktober 1943.
• Undersøg hvordan redningsaktionen forløb.
• Diskuter årsagerne til, at redningen af de danske jøder kunne finde sted. Inddrag i den forbindelse overvejelser over, hvorfor besættelsesmagten handlede, som den gjorde.

Emne: Slaget om England i 1940
Problemformulering:
• Redegør for begivenhederne i forbindelse med Slaget om England.
• Undersøg årsagerne til, at England kunne vinde Slaget om England.
• Diskuter betydningen af Slaget om England.

Emne: Atomulykken på Tjernobylværket i 1986
Problemformulering:
• Redegør for begivenhederne i forbindelse med atomulykken på Tjernobylværket i 1986.
• Undersøg hvordan de sovjetiske myndigheder reagerede på ulykken.
• Diskutér konsekvenserne af Tjernobylulykken.

Emne: Vikingetiden
Problemformulering:
• Redegør kort for hvad vikingetiden er.
• Undersøg vikingetogterne til andre lande. Hvad skete der og hvorfor skete det?
• Diskuter hvorfor vikingetogterne holdt op igen.

Emne: Den israelske ”separationsbarriere”
Problemformulering:
• Redegør for opførelsen af den israelske ”separationsbarriere” og den ekspropriation af palæstinensisk jord, der er foregået i denne forbindelse.
• Undersøg årsagerne til opførelsen af den israelske ”separationsbarriere”.
• Hvordan er det officielle israelske og palæstinensiske syn på ”separationsbarrieren”?
• Hvilke konsekvenser har opførelsen af ”separationsbarrieren” for israelerne, for palæstinenserne og for udsigterne til en løsning på den israelsk-palæstinensiske konflikt?

Emne: Pompejis og Herculaneums ødelæggelse i forbindelse med Vesuvs udbrud i år 79 e.Kr.
Problemformulering:
• Redegør for begivenhederne i forbindelse med Vesuvs udbrud og ødelæggelsen af Pompeji og Herculaneum i år 79 e.Kr.
• Hvilke forskelle er der på de to ødelagte byer og på ødelæggelsen af de to byer?
• Undersøg om der findes samtidige kilder om begivenhederne og hvad de i givet fald fortæller.

Emne: Pompejis ødelæggelse i forbindelse med Vesuvs udbrud i år 79 e.Kr.
Problemformulering:
• Hvad sker der i forbindelse med Vesuvs udbrud og ødelæggelsen af Pompeji?
• Hvilke samtidige skriftlige kilder har vi til udbruddet og ødelæggelsen af Pompeji? Hvad fortæller kilderne?
• Hvordan reagerede man andre steder i Romerriget på ødelæggelsen af Pompeji?
• Hvordan bliver Pompeji opdaget, og hvilken betydning har fundet af Pompeji haft for forståelsen af Romerrigets historie?

Enme: Den jugoslaviske borgerkrig
Problemformulering:
1. Redegør for situationen op til udbruddet af den jugoslaviske borgerkrig. Hvordan blev de etniske og regionale forskelle håndteret i den kommunistiske tid? Var der allerede dengang spændinger mellem forskellige områder og etniske grupper?
2. Undersøg hvordan og hvorfor borgerkrigen brød ud. Forklar også i korte træk, hvad der skete i forbindelse med den jugoslaviske borgerkrig.
3. Diskutér til sidst kort borgerkrigens konsekvenser. Hvilken betydning fik borgerkrigen for indbyggerne i området, og hvilken betydning har erindringen om borgerkrigen den dag i dag?

Emne: Sun Tzu og 'Krigens kunst'
Problemformulering:
1. Redegør kort for den tid, 'Krigens kunst' blev til i.
2. Undersøg Sun Tzu's værk 'Krigens Kunst'. Hvad ved man om værkets tilblivelse? Analysér værkets opbygning og udvalgte dele af værket.
3. Diskutér hvilken betydning 'Krigens kunst' har haft med særligt fokus på dens betydning i forbindelse med Vietnamkrigen.

Emne: Den amerikanske uafhængighedserklæring
Problemformulering:
1. Redegør for, hvordan USA bliver et uafhængigt land sidst i 1700-tallet.
2. Undersøg Uafhængighedserklæringens baggrund og dens indhold. Hvordan blev den til Hvad står der i erklæringen, og hvad er det for ideer i tiden, den afspejler?
3. Diskutér hvilken rolle, de værdier der udtrykkes i Uafhængighedserklæringen, spiller for USA og amerikanerne i dag.

Emne: Australiens mørke fortid – The Stolen Generations
Problemformulering:
1. Hvad var det, der foregik i forbindelse med 'The Stolen Generations'? Redegør for de australske myndigheders politik med at fjerne børn af aboriginals gennem tiden.
2. Hvad var årsagerne til denne politik? Hvorfor mente man, det var en god ide at fjerne de indfødte børn fra forældrene?
3. Hvilke konsekvenser fik politikken for de indfødte børn og deres familier?
4. Hvornår og hvorfor standsede fjernelserne af børnene, og hvordan ser man i Australien i dag på politikken med at fjerne indfødte børn?

Emne: Cuba-krisen
Problemformulering:
1. Redegør for Cuba-krisens forløb. Hvad skete der?
2. Undersøg årsagerne til, at der opstod en krise og at krisen fik den udgang, den gjorde. Forklar i denne forbindelse årsagerne til USA's og Sovjetunionens handlinger under krisen.
3. Diskutér hvad der kunne være sket, hvis Sovjetunionen ikke havde bøjet sig for det amerikanske pres, og diskutér kort konsekvenserne af Cuba-krisen for den kolde krigs videre forløb.

Emne: Leonora Christinas fangenskab
Problemformulering:
1. Redegør for hovedtrækkene i Leonora Christinas liv. Inddrag herunder overvejelser om, hvilken betydning hendes barndom kan have haft for hendes senere beslutninger.
2. Undersøg årsagerne til, at hun endte i fangenskab.
3. Diskutér med udgangspunkt i 'Jammersminde', hvordan hun fremstiller sig selv, fangenskabet og årsagerne til det.

Emne: Nelson Mandela og kampen mod Apartheid
Problemformulering:
1. Redegør for Nelson Mandelas baggrund og for hvilken rolle han kom til at spille i kampen mod Apartheidstyret i Sydafrika.
2. Undersøg Nelson Mandelas forsvarstale fra retssagen mod ham i 1964. Hvad var baggrunden for retssagen? Hvilke synspunkter på kampen mod Apartheid udtrykker Mandela i talen?
3. Diskuter hvilken betydning Nelson Mandela havde i kampen mod Apartheid og for den relativt fredelige overgang til sort flertalsstyre i Sydafrika.

Emne: Nelson Mandela og kampen mod Apartheid
Problemformulering:
1. Redegør for Nelson Mandelas baggrund og for hvilken rolle han kom til at spille i kampen mod Apartheidstyret i Sydafrika.
2. Undersøg hvordan Nelson Mandela blev præsident for Sydafrika og hvilke planer han og ANC havde for overgangen fra Apartheid til sort flertalsstyre. Hvad var det for et nyt Sydafrika, de ønskede sig? Foretag i denne forbindelse også en analyse af Nelson Mandelas indsættelsestale som præsident i 1994.
3. Diskutér til sidst kort hvilken betydning Nelson Mandela havde i kampen mod Apartheid og for den relativt fredelige overgang til sort flertalsstyre i Sydafrika.

Enme: Ægypten: Livet i Det nye rige (ca. 1550-1070 f.Kr.)
Problemformulering:
1. Redegør for hovedtrækkene i oltidens Ægyptens historie med særligt fokus på Det nye Riges historie.
2. Undersøg følgende sider af samfundet i Ægypten i Det nye rige (ca. 1550-1070 f.Kr.):
a. Samfundsklasserne og styreformen
b. Dagliglivet
c. Religionen

Emne: Struensees reformer 1770-72
Problemformulering:
1. Redegør for, hvordan Struensee kom til magten og for de træk ved det daværende samfund, der gjorde det muligt for Struensee at få uindskrænket magt.
2. Undersøg nogle selvvalgte eksempler på Struensees reformer. Forklar i denne forbindelse, hvilke tanker Struensee var inspireret af og hvilke politiske ideer, han havde.
3. Diskutér årsagerne til Struensees fald.

Emne: Struensees reformer 1770-72
Problemformulering:
1. Redegør for de vigtigste begivenheder i forbindelse med Struensees korte periode ved magten 1770-72. Forklar herunder hvordan det var muligt for Struensee at opnå uindskrænket magt.
2. Undersøg Struensees reformer. Hvilke reformer lavede han, og hvilke tanker i tiden afspejlede reformerne?
3. Undersøg hvordan befolkningen reagerede på Struensees styre og hvorfor Struensee blev bragt til fald.
4. Diskutér til sidst kort Struensees betydning for eftertiden.

Emne: Martin Luther King og den amerikanske borgerrettighedsbevægelse
Problemformulering:
1. Redegør kort for den amerikanske borgerrettighedsbevægelse i 1950'erne og 1960'erne, og for den rolle, Martin Luther King spillede i den.
2. Undersøg Martin Luther Kings tale 'I have a Dream'. Hvad var baggrunden for talen? Hvad er talens hovedbudskab, og hvordan afspejler talen Martin Luther Kings strategi i kampen for sort ligeberettigelse?
3. Diskutér, hvordan Martin Luther King adskilte sig fra andre strømninger indenfor borgerrettighedsbevægelsen (fx Malcolm X eller de sorte pantere).

Emne: Hitlers magtovertagelse
Problemformulering:
1. Redegør for hvordan Hitler og det tyske naziparti kom til magten.
2. Undersøg Hitlers første taler og proklamationer som rigskansler i februar 1933. Hvad siger han i dem? Rummer talerne og proklamationerne tegn på, hvad der vil komme til at ske (diktatur, forfølgelse af politiske modstandere og jøder, krig m.v.)?
3. Diskutér Hitlers betydning for Tysklands og det 20. århundredes historie.

Emne: Sabotagen under besættelsen
Problemformulering:
1. Redegør for udviklingen i sabotagen i Danmark
2. Hvem stod bag sabotageaktionerne? Hvorfra fik de danske sabotører deres inspiration, og blev danske sabotager styret fra udlandet?
3. Hvordan reagerede den danske regering på sabotagen?

Emne: Sabotagen under besættelsen
Problemformulering:
1. Redegør i hovedtræk for industrisabotagens opståen og udvikling under besættelsen. Hvornår begyndte sabotagen? Hvilke typer af mål rettede den sig mod, hvilke grupper stod især bag sabotagen, og hvordan var udviklingen i antallet af sabotager under besættelsen.
2. Undersøg en konkret sabotageaktion udført af modstandsgruppen BOPA. Inddrag i den forbindelse samtidige kilder.
3. Diskutér til sidst kort, hvordan den danske regering reagerede på sabotagen i tiden frem til den 29. august 1943, og hvilken betydning sabotagen havde under og efter besættelsen.


Her til sidst kommer der også nogle eksempler på opgaver skrevet i både historie og dansk.

Emne: Ungdomsoprøret i Danmark
Problemformulering:
1. Redegør for de vigtigste træk ved ungdomsoprøret i Danmark. Forklar herunder baggrunden for, at det kom til et ungdomsoprør.
2. Analysér en eller flere selvvalgte tekster med tilknytning til ungdomsoprøret med særligt fokus på, hvordan ungdomsoprørets værdier kommer til udtryk i teksterne.
3. Diskutér til sidst kort ungdomsoprørets betydning. Hvilke konsekvenser har det haft for vores samfund?

Emne: Fristaden Christiania
Problemformulering:
1. Redegør for Fristaden Christianias historie med fokus på oprettelsen og den første periode i 1970'erne. Forklar herunder baggrunden for fristadens oprettelse og de ideer om et alternativt samfund, der lå bag.
2. Analysér et eller flere selvvalgte stykker materiale (tekster, billeder, plakater o.lign.) med tilknytning til Christiania i 1970'erne med særligt henbllik på, hvordan fristadens og ungdomsoprørets værdier kommer til udtryk i materialet.
3. Diskutér til sidst kort udviklingen på Christiania i de senere år og den betydning, Christiania har haft og fortsat har for det danske samfund.

Emne: 'Viglundar Saga' og sagalitteraturen
Problemformulering:
1. Redegør for den islandske sagalitteraturs hovedtræk. Hvad var sagalitteraturen, hvornår opstod den, og hvad kendertegner den?
2. Analysér og fortolk sagaen 'Viglundar Saga' med fokus på slægt/kærlighed og ægteskab.
3. Undersøg hvad man af 'Viglundar Saga' kan udlede om vikingetidens og den tidlige middelalders nordiske samfund.

Emne: Kønsrelationer og klasseskel på landet
Problemformulering:
• Gør rede for livsforholdene på landet for bønder, husmænd og tjenestefolk i slutningen af 1800-tallet.
• Analysér og fortolk ”Bondeidyl” af H. Pontoppidan med særlig vægt på hvordan forholdet mellem de mandlige bønder og de kvindelige tjenestefolk beskrives.
• Diskutér hvordan forholdet mellem kønnene og forholdet mellem bønder og tyende skildres i Mikkel Christensens erindringer om livet som ung tjenestekarl på landet i Midt-Vendsyssel i 1890'erne.

Kampen for kvinders valgret
Problemformulering:
• Gør rede for den historiske baggrund for kvindernes kamp for valgret.
• Analysér Johanne Meyers tale på Nordisk Kvindesagsmøde i København 1888: "Kvindernes politiske Valgret og Valgbarhed" i forhold til indhold og virkemidler.
• Diskutér talen i forhold til Carl Plougs tale mod kvindelig stemmeret ved 1. behandlingen af Lovforslag om kvinders kommunale valgret i Landstinget d. 10. februar 1888.

Industrialisering og arbejderbevægelse
Problemformulering:
• Der ønskes en redegørelse for den industrielle udvikling i Danmark i sidste halvdel af 1800 tallet.
• Analysér og fortolk H. Drachmanns ”Engelske socialister” med henblik på hvordan digtet beskriver konflikten mellem arbejdere og kapitalister og forsøger at opildne agitatorisk.
• Diskutér, med inddragelse af historiske kilder, arbejderbevægelsens udvikling og betydning i slutningen af 1800 tallet i Danmark.

Forfatningskampen i Danmark
Problemformulering:
• Gør rede for forfatningskampen i Danmark.
• Giv en analyse og fortolkning af Ilum Galgebakke af H. Pontoppidan, med henblik på hvordan fortælleren præsenterer forskellige holdninger i forfatningskampen.
• Diskutér, med inddragelse af historiske kilder, om novellen afspejler datidens politiske
holdninger.

Fattighjælp i Danmark i slutningen af 1800-tallet
Problemformulering:
• Gør rede for de sociale forhold for de dårligst stillede i Danmark i slutningen af 1800-tallet.
• Giv en analyse og fortolkning af ”Nådsensbrød ” af H. Pontoppidan, idet du især vægter Pontoppidans virkemidler i beskrivelsen af arbejdsanstalten og Stines modværge.
• Diskutér, med inddragelse af historiske kilder, hvordan forholdene var på datidens fattiggårde og arbejdsanstalter.

Kvinders forhold og familien
Problemformulering:
• Gør rede for kvindernes livsvilkår i forskellige sociale klasser i slutningen af 1800-tallet.
• Giv en analyse og fortolkning af Amalie Skrams ”Karens jul”, med vægt på hvordan forfatterens holdning kommer til udtryk.
• Diskutér, med inddragelse af historiske kilder, hvordan samfundet stillede sig til børn født udenfor ægteskab.

Kvindens stilling som ugift eller gift
Problemformulering:
• Gør rede for den ugifte kvindes stilling i familien og samfundet .
• Analysér og fortolk Amalie Skrams roman ”Lucie” med særligt henblik på hvordan hovedpersonens muligheder og problemer beskrives.
• Diskuter, med inddragelse af historiske kilder, hvilke muligheder kvinder havde i tiden.Krav om kildebrug

Nogle gange vil der som en del af problemformuleringen stå, at du skal bruge kilder i din opgave. Det sker ikke altid, men det vil ofte være tilfældet.

Står det som en del af problemformuleringen, skal du gøre det. Er det ikke et krav i opgaveformuleringen, behøver du ikke inddrage kilder direkte i opgaven, men det vil alligevel være en god ide at gøre det, hvis det er muligt. Læs mere om hvorfor kilder er vigtige her.

Krav om kildebrug kan være formuleret på forskellig vis.

Nogle gange er der et krav om, at du skal bruge en bestemt kilde. Det kan se således ud:

• I forbindelse med din undersøgelse af det tyske nazipartis ideologi skal du inddrage NSDAP’s partiprogram fra 1920.

Andre gange er kravet bare, at du skal bruge kilder, som du så selv skal udvælge, efter hvad du kan finde, og hvad du finder relevant i forbindelse med din besvarelse af opgaven:

• I forbindelse med opgaven skal du inddrage en eller flere samtidige kilder og bruge dem i din besvarelse.

Samtidige kilder betyder, at det skal være kilder, som stammer fra den tid, du skriver om. Skriver du om den amerikanske borgerkrig (1861-65) vil det altså som hovedregel være kilder, som er skrevet i 1860’erne.

Hvis læreren, der stiller din opgave, er i tvivl om, om du kan finde brugbare kilder, kan det stå på denne måde:

• I forbindelse med opgaven skal du forsøge at inddrage en eller flere samtidige kilder og bruge dem i din besvarelse.

Du skal så lede efter brugbare kilder, men finder du ikke nogen, du kan bruge i din opgave, har du ikke gjort noget forkert.

 You are at: