You are at:

Menu

Litteraturliste

Litteraturlisten er en liste over alt det materiale (bøger og lign.), du har brugt til opgaven, stillet op i alfabetisk rækkefølge efter forfatternes efternavne. Foruden forfatternavn skal der være angivelse af titel, trykkested, forlag og årstal.

Ved internethenvisninger skal web-adresser angives i deres fulde længde sammen med datoen, hvor de har været besøgt. Skriv også titlen på den artikel, I bruger fra internettet, samt, hvis det er muligt at finde, tekstens forfatter.

Her kommer nogle eksempler på, hvordan man kan skrive forskellige typer af materiale i litteraturlisten :

Bog:
Ørsted, Peter: Arven fra Rom, København: Columbus 2010.

Artikel i tidsskrift:
Jensen, Hans: "Romerrigets fald", Antikke Studier, nr. 2, 1999, s. 14-21.

Artikel på internettet (hvor et forfatternavn ikke kan findes)
"Romerriget", Wikipedia, http://da.wikipedia.org/wiki/Romerriget (1.5 2016).

Artikel på internettet (hvor et forfatternavn kan findes)
Jensen, Albert: ”Besatte områder”, Leksikon for det 21. århundrede, http://www.leksikon.org/art.php?n=3640 (25.2 2016)

Artikel i antologi (en bog med artikler af flere forskellige forfattere)
Petersen, Bjarne: ”Ulydige unge”, i Lars Jensen (red.): Nutidens ungdom i et kritisk lys, København: Gamle Pædagoger 2005, s. 10-20.

Kilde i bog:
"Senatsdekret om told", i Peter Ørsted: Arven fra Rom, København: Columbus 2007, s. 87.

Bemærk at titler på bøger og tidsskrifter er sat i kursiv, mens titler på artikler er i citationstegn. Forkortelsen (red.) betyder redaktør.

Og bemærk også, som allerede nævnt, at man ved websider skal skrive den fulde webadresse og ikke bare skrive f.eks. http://da.wikipedia.org. Det skal være muligt at klikke sig direkte hen til den tekst, I har brugt. Og husk at angive datoen for besøget på siden, for internettet ændrer sig hele tiden.

Man kan godt vælge at dele litteraturlisten op i flere dele. I sprogfag skelner man nogle gange mellem primær og sekundær litteratur. Ved en historieopgave kunne det f.eks. være i:

• Litteratur (= bøger, tidsskrifter, avisartikler)
• Internetsider
• Kilder

 You are at: