You are at:

Menu

Opgavens længde

Opgaven skal være på 6-8 normalsider a 2.400 karakterer (tegn).

Det betyder, at din opgave i alt højest må fylde 19.200 (8 x 2.400) karakterer.

Forside, indholdsfortegnelse, tabeller, noter, billeder, bilag o.l. tæller ikke med i beregningen af opgavens omfang.


Sådan finder I ud af, hvor mange karakterer, jeres opgave fylder

Word har en funktion til ordoptælling, som I kan bruge, når I skal se, hvor mange normalsider, I er nået op på.

Markér det, I har skrevet fra og med indledningen og til og med konklusionen. Træk og klik med musen gennem teksten for at markere. Forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste og bilag tæller ikke med (heller ikke fodnoter). Derfor skal I markere det nævnte, så det kun er det, der tælles med.

Bed om at få en ordoptælling. Det gør man i de fleste udgaver af Word via: Funktioner > ordoptælling > tegn (med mellemrum). I skal i ordoptællingsvinduet, der herefter kommer frem, ikke sætte kryds ved, at I vil medtage fodnoter og slutnoter i optællingen. De skal som nævnt ikke tælles med. Antallet af tegn dividerer I selv med 2.400, og så har I, hvor mange normalsider, I er oppe på.

Det afgørende er ikke, hvor mange sider, jeres opgave fylder på papiret, for har I en del illustrationer, kan hovedteksten hurtigt svulme op. Det afgørende er, hvor mange karakterer hoveddelen af teksten fylder. Det er den eneste præcise måde at opgøre en teksts længde på.


En teknisk bemærkning om normalsider

I den virkelige verden (universitetet, bogforlag m.v.) er en normalside oftest 2.100 - 2.400 karakterer, men man kan også se lavere tal. Der er desværre ikke nogen fast regel for, hvor mange karakterer en normalside skal rumme, så I vil også kunne finde lærere, der siger andet end 2.400 karakterer. Men hold jer som udgangspunkt til de 2.400 karakterer, med mindre jeres lærer direkte siger noget andet til jer.


 You are at: