You are at:

Menu

Opgavens form og indhold

På undersiderne her kan du læse mere om opgavens længde og indholdet i opgavens hovedafsnit, og du kan få gode råd til, hvordan du laver noter, litteraturliste m.v.

Husk at du også bliver bedømt på, om disse tekniske ting er i orden. Det er noget af det, du skal øve dig i med historieopgaven.

Enhver kan lære at lave rigtige noter og en pæn og velordnet litteraturliste.

Det kræver ikke den store hjernevirksomhed, bare lidt grundighed og ordenssans.

Og det trækker ned i bedømmelsen af opgaven ikke at gøre det!

Det gælder også i 3.g ved studieretningsopgaven. Og det er da fjollet at få 7 for en opgave, hvor man ellers stod til et 10-tal, bare fordi man sjuskede med den måde, man lavede noterne og litteraturlisten på!

Så I kan lige så godt lære at gøre det rigtigt fra starten.
 You are at: