You are at:

Menu

Hvad er det for noget med kilder?

I historie skelner man mellem på den ene side fremstillinger, som er de tekster (bøger, artikler, internetsider m.v.), historikere har skrevet om et emne, efter begivenhederne er foregået, og på den anden side kilder, som er ting (spor, rester), der stammer fra dengang, tingene skete.

I historie arbejder vi især med skriftlige kilder.

I sidste ende baserer al historieskrivning sig på kilder. Hvis vi ikke har nogen kilder, kan vi ikke sige noget om fortiden. Derfor er kildearbejde vigtigt for historiefaget, og derfor skal du inddrage nogle kilder i din opgave.

Det behøver ikke være andet end små korte tekster, der stammer fra de begivenheder, du skriver om.

Du kan bruge kilder i din opgave på flere måder.

Du kan fx indsætte citater fra forskellige kilder i det, du skriver. (Husk bare, at du skal kommentere citaterne. Forklare hvad de viser. Du må ikke bare lade citaterne stå for sig selv.)

Du kan også lave et særligt afsnit i opgaven, hvor du går i dybden med en eller flere kilder, som er centrale for dit emne.

Måske er du så heldig, at du kan finde to kilder, der fortæller noget forskelligt om dit emne. Så kan du diskutere oplysningerne i dem og diskutere hvilken af kilderne, der er mest troværdig. Den del af historikerens arbejde kalder man kildekritik.

Din historielærer kan fortælle dig mere om, hvordan man laver kildekritik.

Fremstillinger vil sikkert være det, du bruger mest, når du skriver opgaven. Men det vil altid være muligt også at inddrage kilder i opgaven. Hvad der kan lade sig gøre afhænger af dit emne og af det materiale, du har fundet frem.

Som hovedregel skal der inddrages kilder i en historieopgave. Og nogle af dem skal være kilder, der ikke har været brugt i undervisningen.


 You are at: