Currently viewing
Hvorfor er det en god ide at lave små skriveøvelser som en del af undervisningen?

Fordi I lærer mere på den måde.

Man tænker simpelthen bedre, når man skriver. Tankerne bliver mere præcise, og der kommer tanker frem, mens man formulerer sig, som ikke var kommet frem ellers.

Skriveopgaver, hvor I skal hente viden om en tekst eller om noget, I har lært, frem fra jeres hukommelse, hjælper jer til at huske, det I har lært, bedre.

Skrivningen hjælper jer til at arbejde mere koncentreret i timerne. I har ikke tid til at kigge på telefonen eller Facebook, og man kan ikke bare sidde og gemme sig og overstå en time uden at lave noget.

I bliver desuden bedre til at skrive af at skulle skrive meget og hurtigt, hele tiden, både i samfundsfag og historie og generelt. I vil få lettere ved at lave jeres skriftlige hjemmeopgaver, fordi I bliver mere skrivetrænede.

I bliver også bedre til at formulere jer mundtligt af at øve jeres skriftsprog. I får et bedre, mere præcist fagligt sprog.

Det vil også være lettere for alle i klassen at sige noget, når man forinden har tænkt over tingene og formuleret sig på skrift.

Det kræver naturligvis en større indsats fra jeres side at være skriftligt aktive på den måde. Men belønningen er, at I bliver dygtigere af det.
 Currently viewing