You are at:

Menu

Den vigtigste opgave i gymnasiet

Studieretningsprojektet er den største skriftlige opgave, du skal lave i gymnasiet. Karakteren for opgaven kommer til at stå på dit eksamensbevis, så det er et vigtigt stykke arbejde, du er i gang med. På denne side kan du finde hjælp til, hvordan du skal lave studieretningsprojektet.

Arbejdet med projektet foregår i en række faser:

Valg af fag og emne
1. Valg af fag
2. Tildeling af vejledere
3. Indkredsning af endeligt emne
4. Vejledning

Forberedende arbejde
5. Indsamling af materiale
6. Begyndende arbejde med materialet (læsning, skrivning af noter)

Skrivefase
7. Den endelige opgaveformulering udleveres (6.12 2018)
8. Skrivedage (6.12-20.12 2018)

Aflevering og bedømmelse
9. Aflevering af opgaven (20.12 2018)
10. Vejledere og censor bedømmer opgaven
11. Karakteren for opgaven offentliggøres i Lectio (20.2 2019)

Indholdet på denne vejledningsside drejer sig især om ting, man har brug for at vide, når man sidder og skriver opgaven:

Hvilke afsnit skal opgaven indeholde? Hvordan laver man noter? Hvordan ser en pæn litteraturliste ud?

Der er enkelte ting om de andre faser, men det er især skrivefasens praktiske problemer, siden fokuserer på.

 You are at: