You are at:

Menu

Litteraturliste

Litteraturlisten er en liste over alt det materiale (bøger og lign.), du har brugt til opgaven, stillet op i alfabetisk rækkefølge efter forfatternes efternavne.

Man kan godt vælge at dele litteraturlisten op i flere dele.

Ved et studieretningsprojekt, hvor historie er det ene fag, kunne det f.eks. være i:

• Litteratur (det dækker over bøger, tidsskrifter og avisartikler)
• Internetsider
• Kilder

I sprogfag skelner man nogle gange mellem primær og sekundær litteratur. I andre fag kan andre opdelinger af det anvendte materiale være det normale. Tal evt. med din vejleder om, hvad du bør gøre.


Hvordan skal materialet angives?

Her kommer nogle eksempler på, hvordan man kan skrive forskellige typer af materiale i litteraturlisten. Det er vigtigt at bemærke, at der er flere forskellige måder, man kan lave litteraturangivelserne på. Der er ikke kun én rigtig måde at gøre det på. Det følgende er altså blot et eksempel på, hvordan det kan gøres korrekt. Men gør du det på den her viste måde, og gør du det konsekvent, så får du i hvert fald ikke ballade på grund af din litteraturliste!

Bog

Ørsted, Peter: Arven fra Rom, København: Columbus, 2000.

(forfatterens efternavn, fornavn: boges titel (i kursiv), forlagets hjemsted, forlagets navn samt udgivelsesår)


Artikel i tidsskrift

Jensen, Hans: "Romerrigets fald", Antikke Studier, nr. 2, 1993, s. 14-21.

(i kursiv tidsskriftets navn efterfulgt af nummer, år samt sidetal til sidst)


Avisartikel

Petersen, Albert: ”Koks i senmoderniteten”, Politiken 15.12 2009.

(avisens titel i kursiv, sidetal bruges ikke ved avisartikler)


Artikel på internettet (hvor et forfatternavn ikke kan findes)

"Romerriget", Wikipedia, http://da.wikipedia.org/wiki/Romerriget (1.5 2009).

(titlen på webartiklen i citationstegn, bemærk også den fulde webadresse samt dato for besøget på siden)


Artikel på internettet (hvor et forfatternavn kan findes)

Jensen, Albert: ”Besatte områder”, Leksikon for det 21. århundrede, http://www.leksikon.org/art.php?n=3640 (25.2 2009)


Artikel i antologi (en bog med artikler af flere forskellige forfattere)

Petersen, Bjarne: ”Ulydige unge”, i Lars Jensen (red.): Nutidens ungdom i et kritisk lys, København: Gamle Pædagoger, 2005, s. 10-20.

(antologiens (bogens) titel i kursiv – som ved tidsskriftsartikler med sidetal til sidst)


Kilde i bog

"Senatsdekret om told", i Peter Ørsted: Arven fra Rom, København: Columbus, 2000, s. 87.


Bemærk at titler på bøger og tidsskrifter er sat i kursiv, mens titler på artikler er i citationstegn. Forkortelsen (red.) betyder redaktør. Er der mere end tre forfattere til en bog, kan man godt nøjes med at skrive navnet på den første forfatter efterfulgt af ’(m.fl)’.

Bemærk også at man ved websider skal skrive den fulde webadresse og ikke bare skrive f.eks. http://da.wikipedia.org. Det skal være muligt at klikke sig direkte hen til den tekst, I har brugt. Og husk at angive datoen for besøget på siden, for internettet ændrer sig hele tiden.

Oplysningerne om udgivelsesår og forlagets hjemsted kan i reglen findes først i en bog, typisk på siderne lige før bogens indholdsfortegnelse.

Kan man undtagelsesvis ikke se, hvor forlagets hjemby er, må man udelade det. Mangler udgivelsesåret, kan man i stedet for årstallet skrive ’uden år’ eller forkortet ’u.å.’.

denne side kan du se et eksempel på, hvordan en litteraturliste kan se ud.

 You are at: