You are at:

Menu

Eksempel på litteraturliste

Det følgende er et eksempel på, hvordan en litteraturliste til en opgave (i dette tilfælde en samfundsfagsopgave om spin) kan se ud.


Litteratur

Bille, Lars: "Den danske partimodels forfald?", i Lars Bille og Jørgen Elklit (red.): Partiernes medlemmer, Århus: Aarhus Universitetsforlag, 2003, s. 9-27.

Dahl, Robert A.: Om demokrati, København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, 2000.

Hornbech, Birthe Rønn: En lige venstre. Folk og folkestyre omkring årtusindskiftet, København: Gyldendal, 2001.

Jønsson, Rasmus og Ole Larsen: Professionel politisk kommunikation. Et studie af 20 dages valgkamp, København: Akademisk, 2002.

Jønsson, Rasmus: ”Partiernes kommunikationsressourcer og strategier frem mod næste valg”, Notat udarbejdet for Ugebrevet A4, 2004.

Kjøller, Klaus: Spindoktor, København: Aschehoug, 2001.

Krause-Kjær, Niels: Den politiske landsby. Om Christiansborg, journalisterne og politikerne, Århus: Forlaget Ajour, 2003.

Sarup, Thomas Søndergaard: "Spindoktori. Hvad er det og findes det i Danmark?", i Mie Femø Nielsen (red.): Spin, selvfremstilling og samfund – public relations som reflekterende praksis, Frederiksberg: Samfundslitteratur, 2004, s. 39-74.

Waldahl, Ragnar: ”Medier, meningsdannelse og den politiske dagsorden”, Politica, nr. 2, 1999, s. 117-132.

Østergaard-Nielsen, Martin: "Magtens netværk", Euroman, nr. 112, juni 2003, s. 54-62.


Avisartikler

Davidsen-Nielsen, Hans: "Mediestyring: Regering med filter", Jyllands-Posten 20.1 2002.

Hybel, Kjeld: "Socialdemokraterne søger nye spindoktorer", Politiken 4.12 2005.

"Jeg er chokeret over trussel", artikel uden forfatterangivelse, B.T. 22.4 2002.

Junø, Pia: "Spin-doctor i politisk søgelys", B.T. 8.3 2002.

Qvortrup, Mads: "En spindoktor krydser sit spor", Information 21.5 2002.

Rubin, Marcus: " Fra heksedoktor til spindoktor", Politiken 18.11 2001.

"Spin og svinestreger", leder, Jyllands-Posten 4.9 2002.

Termansen, Jesper: "Anders Fogh i lære hos Blair", Berlingske Tidende 8.9 1999.


Internetsider

Femø Nielsen, Mie: ”Hvad er spin?”, http://www.spinnesiden.dk/definitionspin.php (6.12 2006).

”Spin”, Wkipedia, http://da.wikipedia.org/wiki/Spin_(kommunikation) (4.12 2006).


Folketingsdebatter, §20-spørgsmål

F 9/2002-2003: Forespørgsel til statsministeren og justitsministeren om embedsmænds, herunder de særlige rådgiveres, bistand og rådgivning til regeringen og ministre. Anmeldt 3.10 2002, foretaget 16.1 2003.

S 446/2003-2004: § 20-spørgsmål: Om bortvisning af journalist fra et pressemøde med økonomi- og erhvervsministeren, besvaret 5.11 2003.

 You are at: