You are at:

Menu

Opgavens længde

Opgavebesvarelsens længde er angivet på dokumentet, som du har fået udleveret, med din opgaveformulering.

I de fleste tilfælde vil der stå:

"Besvarelsen skal have et omfang på 36.000 – 48.000 anslag (tegn inkl. mellemrum) fra indledning til og med konklusion eksklusive forside, indholdsfortegnelse, figurer, grafer, tabeller, billeder, noter, litteraturliste og bilag."

(Du kan også komme ud for, at der står noget andet. Står der et andet omfang (antal anslag) i din opgaveformulering, er det dette antal anslag, der gælder for din besvarelse.)

Besvarelsen skal altså ikke fylde et bestemt antal sider, men et bestemt antal tegn – mindst 36.000 tegn og ikke mere end 48.000 tegn.

I praksis svarer det ofte til 15-20 sider (fra indledningen til og med konklusionen) og 20-25 sider i alt, når man tæller forside, abstract m.m. med.


Hvordan finder du antallet af tegn?

Du skal markere den del af din opgave, der skal måles. Det er ikke hele dokumentet, men kun teksten fra første ord i indledningen til sidste ord i konklusionen.

Når du har markeret den rigtige del af dit dokument, skal du finde dit programs funktion til ordoptælling.

Hvor funktionen er, afhænger af, hvilket program du bruger.

I Word skal du gå op i menuen 'Funktioner' for at finde ordoptælling.

Husk at noter ikke regnes med i opgavens længde, så du skal bede om en ordoptælling, hvor noterne ikke medtælles.


Skriv antallet af tegn i opgaven

Umiddelbart efter din konklusion skal du angive din besvarelses konkrete antal anslag.

Du kan fx skrive: ”Min besvarelse fylder xx.xxx anslag.”

Eller:

"Opgaven fylder, fra indledningen til og med konklusionen, xx.xxx tegn."


Hvis du har skrevet for meget eller for lidt

Har du skrevet under 36.000 tegn, må du få skrevet noget mere!

Fylder din tekst over de 48.000 tegn, må du forkorte den. I nogle situationer kan der også være ting, som kan flyttes over i et bilag, der ikke tælles med. Men start med at forkorte overflødige ord, sætninger og afsnit væk.

Det bliver teksten som regel også bedre af.

Men den slags justering af teksten tager tid, så tjek omfanget af din besvarelse i god tid inden afleveringen.

 You are at: