You are at:

Menu

Abstract

Abstract er det engelske ord for en kort sammenfatning af, hvad en tekst indeholder.

Abstracts kendes især fra videnskabelige artikler og rapporter. Formålet er, at andre forskere hurtigt kan læse sig til, hvad en artikel eller rapport handler om. På det grundlag kan de så tage stilling til, om de skal kigge nærmere på hele artiklen eller rapporten. Det sparer forskerne dyrebar tid.

Men hvad er så meningen med, at I skal lave et abstract i forbindelse med en gymnasieopgave?

To ting: I skal dels træne jeres færdigheder i skriftligt engelsk, dels forberede jer på jeres senere studier, hvor I måske kommer til at skrive rigtige forskningsartikler, som skal publiceres i rigtige tidsskrifter med rigtige abstratcs.


Om abstractet i studieretningsprojektet

I Undervisningsministeriets vejledning til lærerne om studieretningsprojektet (oktober 2010) står der følgende:

”Opgavebesvarelsen skal indeholde et kort resumé på engelsk. (…) Et resumé bør i koncentreret og sammenhængende form præsentere opgavebesvarelsens vigtigste elementer. Resuméet skal i sig selv udgøre en meningsfuld helhed og kunne forstås uafhængigt af selve opgavebesvarelsen. Det vil i de fleste tilfælde kunne rummes på 10-20 linjer, og det anbringes mest logisk lige efter titelsiden. Resuméet bør indeholde en præsentation af undersøgelsens problemstilling (opgaveformuleringens indhold), de væsentligste resultater og konklusioner.”

Altså: Indsæt en side efter titelbladet og forsiden, hvor du på engelsk kort præsenterer din opgaves emne, problemstillinger og hovedresultater.

Din engelsklærer skulle gerne have trænet abstract med dig. Ellers er her et link til en vejledning, hvor du kan hente hjælp:

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave (Word-dokument fra fagkonsulenten i engelsk fra 2009)


Hvad sker der, hvis abstractet mangler?

Det er ikke sådan, at I dumper, hvis I glemmer at lave et abstract. Og brug heller ikke så lang tid på at lave det, at det går ud over kvaliteten af selve opgaven. Den egentlige opgave er vigtigst. Men abstractet tæller med ved bedømmelsen, og det vil sandsynligvis resultere i en lavere karakter, hvis det mangler. Så husk nu at lave det!

 You are at: