You are at:

Menu

Opgavens struktur

Ser man bort fra alle udenomsværkerne (forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste m.m.) består opgaven grundlæggende af tre dele:

(1) en indledning
(2) en række hovedafsnit og
(3) en konklusion eller afslutning

I denne del af vejledningen får du nogle overordnede ideer til, hvad du kan tænke på, når du laver en disposition for disse afsnit. Og i afsnittet Hovedafsnit tillige et standardeksempel på, hvordan en udfoldet opgavestruktur kan se ud.

Afsnittenes konkrete indhold afhænger af dine fag og dit emne, så det er noget, du selv må forholde dig til i samråd med dine vejledere.

 You are at: