You are at:

Menu

Indledning

Indledningen er en kort introduktion til opgaven. Her bør du kort redegøre for din opgaveformulering og eventuelt for de vigtigste materialer, teorier og metoder, du vil bruge til at besvare din opgaveformulering.

Altså: Hvad vil du undersøge og hvordan?


Mere om indledningens indhold

En mere udførlig ide om, hvad du kan skrive i din indledning, får du, hvis vi kigger nærmere på de underdele, en indledning som regel består af.

Først vil der normalt være en lille introduktion, hvor du præsenterer læseren for emnet. Åbner emnet. Du kan fx skrive om aktuelle forhold i forbindelse med emnet, der understreger emnets vigtighed. Eller du kan på anden vis forklare, hvorfor emnet er vigtigt.

Bemærk: Du skal ikke skrive noget om, hvorfor du synes, det er et spændende emne. Den slags personlige ting er ligegyldige i en videnskabelig tekst (og din SRP er en øvelse i at skrive en videnskabelig tekst). Men du må gerne skrive noget i din indledning om, hvorfor emnet i sig selv er interessant og vigtigt. Du må altså ikke skrive: "Jeg synes, emnet er spændende, fordi...". Men du må godt skrive: "Onkel Toms hytte og romanens modtagelse og virkningshistorie er af interessant, fordi…"

Derefter skriver du, hvad du skal undersøge i din opgave. Ofte gentager man bare sine problemstillinger fra opgaveformuleringen. Du skal ikke omformulere de problemstillinger, du har fået udleveret, men du må godt uddybe eller knytte kommentarer til dem, hvis du har brug for det.

Nu har du skrevet, hvad du vil gøre. Herefter kommer den del af indledningen, hvor du skriver, hvordan du vil gøre det.

• Du kan f.eks. kort redegøre for de vigtigste materialer, herunder kilder, som du vil bruge til at besvare dine spørgsmål. Arbejder du med bestemte teorier og metoder, kan du også nævne det.

• Du kan også kort beskrive opgavens struktur. (F.eks. noget i stil med: ”Efter denne indledning følger et afsnit, hvor jeg vil redegøre for... (hvad det nu er, man arbejder med). I afsnit 2 undersøger jeg... Endelig vil jeg i afsnit 3 diskutere...”.)

Altså: (1) Åbning af emnet, (2) Hvad vil du undersøge? (din opgaveformulering) og (3) Hvordan vil du undersøge det? (metoder, teorier, materialer og opgavestruktur).


Lav – eventuelt – et selvstændigt metodeafsnit

Har du mange fornuftige ting, du kan skrive om de materialer, teorier og metoder, du har brugt i dit studieretningsprojekt, kan du overveje at lave et separat metodeafsnit efter indledningen. Det er slet ikke noget, du behøver at gøre, men det kan godt give bonus ved bedømmelsen, at du i opgaven kan reflektere over de anvendte metoder, materialer og teorier.

Du må i den forbindelse gerne bruge nogle af de fine videnskabsteoretiske ord, du har hørt i forbindelse med AT eller metodeundervisningen i dine andre fag. Ord som teori, empiri, hypotese, verificere, falsificere, kvalitative og kvantitative data, validitet, reliabilitet, repræsentativitet osv. Er du i tvivl om betydningen af et begreb, kan du hurtigt slå det efter.

Kan du ikke se noget formål med at lave et lille afsnit om teorier, metoder og det vigtigste anvendte materiale og ved du ikke, hvad du skal skrive i et sådant afsnit, så glem bare alt om det.

I AT skal du reflektere over de anvendte metoder. Det er ikke på samme måde et krav i en SRP.

Så du behøver ikke lave et lille afsnit om materialer, metoder og anvendte teorier. Det er en mulighed. Ikke andet.

Men det behøver ikke være så svært. Du kan se et eksempel på, hvordan en elev afslutter sin indledning med nogle overvejelser om opgavens struktur, teorier, metoder og materialer her.


 You are at: